Thông báo - Báo cáo Đóng
 

 
Tra cứu thông tin Đóng

 
Thông tin khác Đóng 
Bạn đang xem:  Báo cáo chỉ đạo điều hành   25 Tháng Ba 2019        Đăng Nhập
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "20 tháng cao điểm" hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2019)  
Báo cáo chỉ đạo điều hành Đóng
 TitleCategoryModified DateSize 
TBKL của đ/c Trần Hữu Hùng -Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp đánh giá tình hình thực hiện NV KTXH tháng 9, phương hướng nhiệm vụ 3 cuối năm 2017 05/10/20171,34 MBTải Xuống
Thông báo KL của đồng chí Trần Hữu Hùng - CT.UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2017 14/09/2017252,07 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 8/2017, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 9/2017 28/08/2017995,68 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 8/2017 25/08/20171,02 MBTải Xuống
TB KL của đ/c Trần Hữu Hùng - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện về KTXH 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 2017 17/07/20172,57 MBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 5/2017, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 6/2017 14/06/2017685,98 KBTải Xuống
Thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch UBND huyện Trần Hữu Hùng tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2017 12/06/20171,17 MBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 4, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 5/2017 17/05/2017830,67 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN quý I năm 2017, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017 13/04/20171,98 MBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 02/2017, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 03/2017 23/02/20171,21 MBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 01/2017, phương hướng KT-XH tháng 02/2017 10/02/20171,33 MBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 11/2016, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 12 năm 2016 20/12/20161,18 MBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 10/2016, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 11/2016 17/11/2016642,95 KBTải Xuống
Thông báo kết luận của Đ/c Trần Hữu Hùng - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp đánh giá tình hình KT-XH 9 tháng và triển khai NV 3 tháng cuối năm 2016 20/10/20161,93 MBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 20/10/20161,63 MBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH, QP - AN tháng 4/2016, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2016 12/05/2016422,02 KBTải Xuống
Baos cáo KT-XH, QP-AN quý 1.2016, phương hướng nhiệm vụ quý 2.2016 06/04/2016560,62 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 2/2016, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 3/2016 10/03/2016432,59 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015, Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016 29/02/2016446,63 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 01/2016 và phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 02/2016 của UBND huyện 17/02/2016383,18 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 11, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 12/2015 21/12/2015384,92 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 10/2015, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 11/2015 06/11/2015635,10 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ KT-XH 03 tháng cuối năm 2015 12/10/20151,01 MBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 8/2015, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2015 14/09/2015358,16 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7 năm 2015, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2015 03/08/2015907,81 KBTải Xuống
Báo cáo KT-XH 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ KT-XH 6 tháng cuối năm 2014 15/07/2015439,78 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 5/2015, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2015 của UBND huyện 17/06/2015316,28 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 4.2015 và phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 5.2015 của UBND huyện 27/05/2015376,87 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 02/2015, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2015 của UBND huyện Vĩnh Linh 18/03/2015352,67 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 01/2015, Phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 02/2015 25/02/2015481,33 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 10/2014, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 11/2014 của UBND huyện Vĩnh Linh 11/11/2014293,80 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 9/2014, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 10/2014 21/10/2014212,40 KBTải Xuống
Thông báo kết luận của đ/c Lê Văn Hiền - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2014 14/10/2014229,67 KBTải Xuống
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2014 23/09/201489,06 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 8/2014, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 9/2014  09/09/2014229,74 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7/2014, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của UBND huyện tháng 8/2014 14/08/2014207,02 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2014, phương hướng nhiệm vụ KT-XH 6 tháng cuối năm 2014 17/07/2014Chưa BiếtTải Xuống
Thông báo kết luận của Đ/c Lê Văn Hiền - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2014 19/06/2014175,93 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 5/2014, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 6/2014 19/06/2014241,49 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 4/2014, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 5/2014 12/05/2014211,34 KBTải Xuống
Thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2014 12/05/201469,63 KBTải Xuống
Tình hình KT-XH quý I.2014 và phương hướng nhiệm vụ KT-XH quý II.2014 07/04/2014332,74 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 02/2014, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 3/2014 14/03/2014452,73 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH năm 2013, kế hoạch phát triển KH-XT huyện Vĩnh Linh năm 2014 17/01/20141,01 MBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 11/2013, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2013 02/12/2013326,60 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2013 06/11/2013252,36 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 9 và nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2013 16/10/2013474,32 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 8/2013 và tình hình phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 9/2013 04/09/2013385,07 KBTải Xuống
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 7 và triển khai nhiệm vụ KT-XH trọng tâm tháng 8/2013 12/08/2013142,93 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7/2013, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 8/2013 06/08/2013234,88 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 04/07/2013462,86 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội tháng 5/2013, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 6/2013 10/06/2013481,52 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 4/2013, phương hướng nhiệm vụ KT-XH trọng tâm tháng 5/2013 của UBND huyện  13/05/2013219,14 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH quý I/2013, phương hướng nhiệm vụ KT-XH quý II/2013 03/04/2013260,93 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 02/2013, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 03/2013 18/03/201385,15 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 01/2013, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 02/2013 06/02/2013275,70 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 11/2012, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2012 17/12/2012491,83 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2012 14/11/2012428,94 KBTải Xuống
Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2012 08/10/2012213,03 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2012, nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2012 05/10/2012677,71 KBTải Xuống
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ 8/2012 13/09/2012165,55 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT - XH tháng 8 năm 2012, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 9/2012 10/09/2012282,65 KBTải Xuống
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 7/2012 20/08/2012158,84 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7, nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm tháng 8/2012 20/08/2012395,86 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 5, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 6/2012 05/06/2012192,53 KBTải Xuống
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 4/1012 04/05/2012140,12 KBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 02/2012 02/03/20121,69 MBTải Xuống
Báo cáo KT-XH tháng 02/2012 02/03/20121,69 MBTải Xuống
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 01/2012, phương hướng nhiệm vụ KT-XH tháng 02/2012 19/02/2012172,34 KBTải Xuống
 

Tin đọc nhiều nhất Đóng
 
Tin nổi bật Đóng
Vĩnh Linh: Lan tỏa phong trào luyện tập thể dục thể thao từ Ngày chạy Olympic

  Sau 4 năm tổ chức, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều địa phương, cơ quan đơn vị và đông đảo người dân trên trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, thực sự trở...

 
Trang chủ  |  Tổng quan Vĩnh Linh  |  Bản đồ hành chính  |  Cơ sở hạ tầng  |  Văn hóa - Xã hội  |  Pháp luật - Đời sống  |  Bài Ca Vĩnh Linh  |  Kênh điều hành cũ

Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Thành Công, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3820491; Fax: (0233).3820787
Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị - © TDH