Thông báo - Báo cáo Đóng
 

 
Tra cứu thông tin Đóng

 
Thông tin khác Đóng 
Bạn đang xem:  Nội dung chi tiết   23 Tháng Hai 2019        Đăng Nhập
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "20 tháng cao điểm" hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2019)  
Công tác kiểm tra, giám sát qua nửa nhiệm kỳ ở Đảng bộ huyện Vĩnh Linh

Ngày cập nhật: 08/10/2018 4:15:13 CH

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA CỦA ĐẢNG 16/10 (1948 - 2018)

* Lê Văn Minh - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vĩnh Linh

Từ sau Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Vĩnh Linh bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tập trung xây dựng và thông qua Quy chế hoạt động, chương trình công tác kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ. Đồng thời triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cũng như tổ chức xây dựng Quy chế phối hợp, tập huấn cho các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở; chỉ đạo cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra  cơ sở thực hiện kịp thời việc xây dựng Quy chế, Quy định của cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra cấp trên đã ban hành nhằm đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào hoạt động nề nếp, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục của Đảng về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Ngày 12/7/2016, Huyện uỷ ban hành Quyết định số 723-QĐ/HU “Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra với Thường trực UBND huyện, Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Đảng uỷ Công an huyện, Đảng uỷ Quân sự huyện, Chi uỷ Viện kiểm sát nhân dân, Chi uỷ Toà án nhân dân huyện, Thanh tra huyện, Đài Truyền thanh huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng”. Ngày 10/10/2017, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Quy định số 08 “về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý”; Quy định số 12-QĐ/HU ngày 17/5/2018 về “Kiểm tra, giám sát và thực hiện các cam kết trách nhiệm giữa Ban Thường vụ Đảng ủy và người đứng đầu cấp ủy các xã, thị trấn với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh”. Ban Thường vụ còn ban hành một số Quyết định, Quy định liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung chỉ đạo các Ban, Văn phòng cấp uỷ quan tâm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ của từng ban, coi trọng công tác tiếp đảng viên và công dân để từ đó có hướng chỉ đạo kịp thời.

Qua nửa nhiệm kỳ Đại hội, công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Vĩnh Linh đã đạt được những kết quả cụ thể trên các lĩnh vực: Kiểm tra 243 tổ chức Đảng và 43 đảng viên, tăng 21,5% so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ kiểm tra 30 tổ chức, Đảng uỷ, cơ sở kiểm tra 180 Chi bộ trực thuộc. Nội dung kiểm tra: việc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, kết luận của Đảng: 150 tổ chức; Việc chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước: 48 tổ chức; Công tác cán bộ: 14 tổ chức; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 3 tổ chức; Việc thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ: 5 tổ chức; Nội dung khác: 23 tổ chức.

Qua kiểm tra, một số tồn tại, thiếu sót được chỉ ra để khắc phục kịp thời. Ban Thường vụ Huyện uỷ kiểm tra 15 đồng chí (Huyện uỷ viên 4 đồng chí). Qua kiểm tra, các đảng viên cơ bản thưc hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Đảng uỷ cơ sở tiến hành kiểm tra 28 đồng chí là Đảng uỷ viên, Chi uỷ viên. Nội dung kiểm tra: thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành Quy chế làm việc… kết quả 1 trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Về giám sát chuyên đề tổ chức Đảng cấp dưới: Có 73 tổ chức Đảng được giám sát, tăng 20,2% so với cùng kỳ nhiệm kỳ trước, trong đó: Ban Thường vụ Huyện uỷ giám sát 15 tổ chức, các ban tham mưu giám sát 3 tổ chức. Nội dung giám sát việc chấp hành Nghị Quyết, Chỉ thị, Quy định, chấp hành chính sách, pháp luật, thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ và một số nội dung khác. Kết quả 100% tổ chức Đảng thực hiện tốt nội dung giám sát.

Về giám sát chuyên đề đối với đảng viên: Có 33 đảng viên được giám sát, trong đó: Ban Thường vụ Huyện uỷ giám sát 13 đồng chí, Đảng uỷ cơ sở giám sát 20 đồng chí. Các đảng viên được giám sát thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ theo quy định. Đối với giám sát thường xuyên, cấp uỷ từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động giám sát về công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các ngày lễ lớn, công tác tổ chức các phong trào văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao phục vụ nhân dân, tình hình tổ chức lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo trên địa bàn… Các Ban Đảng, Văn phòng cấp uỷ tiến hành kiểm tra theo lĩnh vực nghiệp vụ, chuyên môn tại 33 tổ chức theo Quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Vĩnh Thành do vi phạm đồng ý chủ trương đầu tư công trình trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành kỷ luật 89 đảng viên của cấp uỷ các cấp và Chi bộ, với hình thức kỷ luật khiển trách: 75 đồng chí, cảnh cáo: 11, cách chức: 3. Theo đề nghị của cơ quan tham mưu, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã đình chỉ sinh hoạt Đảng 8 đảng viên, 13 đảng viên đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xoá tên, 1 trường hợp cho ra khỏi Đảng. Có 5 tổ chức Đảng được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã kịp thời khắc phục, kiểm điểm rút kinh nghiệm, 12 đảng viên có dấu hiệu vi phạm được kiểm tra, trong đó 4 đảng viên thiếu sót, vi phạm bị thi hành kỷ luật.

Uỷ ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở kiểm tra 318 tổ chức Đảng, giám sát 92 tổ chức Đảng và 69 đảng viên, trong đó Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ giám sát 18 tổ chức và 17 đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã thi hành kỷ luật 9 đảng viên, trong đó khiển trách: 3, cảnh cáo: 2, khai trừ: 4. Các công tác như: kiểm tra tài chính Đảng; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Tổ chức và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra được quan tâm từ huyện đến cơ sở…

UBKT Huyện ủy Vĩnh Linh làm việc với UBKT thị trấn Bến Quan.

Trong thời gian tiếp theo, Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở xác định công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Trong đó tập trung vào các nội dung: Những vấn đề dư luận quan tâm; Vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; Việc triển khai, cụ thể hoá các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên; Tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội Đảng từ huyện đến cơ sở đã đề ra; Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 27 biểu hiện mà Nghị quyết TW4 (Khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” đã chỉ ra đối với cán bộ, đảng viên.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra tiếp tục triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng, chủ động nắm tình hình “kiểm tra tập trung, giám sát mở rộng” những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc dư luận xã hội… qua đó góp phần quan trọng đem lại niềm tin trong quần chúng nhân dân, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

LVM

Lần xem: 496  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Vĩnh Linh: 165 thanh niên lên đường nhập ngũ
  Vĩnh Linh: Hội nghị trực báo Bí thư cấp ủy Quý I năm 2019
  Những chuyển biến trong “Năm dân vận chính quyền 2018”
  Hoạt động thăm hỏi, tặng quà thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ
  Kết quả thực hiện các nội dung cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018
  Biển, đảo Việt Nam - Bảo vệ không gian sinh tồn của dân tộc
  Tôn trọng nhân dân để phát huy dân chủ
  Vĩnh Linh phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019
  Công an huyện Vĩnh Linh phát động Tết trồng cây 2019

Tin nổi bật Đóng
Vĩnh Linh: 165 thanh niên lên đường nhập ngũ

  Ngày 21/2/2019, cùng các địa phương khác trong tỉnh, huyện Vĩnh Linh đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Tham dự lễ giao quân có đồng chí Phạm Đức Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉn...

 
Tin đọc nhiều nhất Đóng
 
Trang chủ  |  Tổng quan Vĩnh Linh  |  Bản đồ hành chính  |  Cơ sở hạ tầng  |  Văn hóa - Xã hội  |  Pháp luật - Đời sống  |  Bài Ca Vĩnh Linh  |  Kênh điều hành cũ

Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Thành Công, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3820491; Fax: (0233).3820787
Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị - © TDH