Đóng
 
Thông báo - Báo cáo Đóng
 

 
Tra cứu thông tin Đóng

 
Thông tin khác Đóng 
Bạn đang xem:  Nội dung chi tiết   28 Tháng Năm 2018        Đăng Nhập
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "20 tháng cao điểm" hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2019)  
Vai trò của cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên giáo

Ngày cập nhật: 31/07/2012 2:50:14 CH

Cấp ủy Đảng có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của tổ chức Đảng ở mỗi cấp, đặc biệt là công tác tuyên giáo bởi vì "công tác chính trị, công tác tư tưởng là linh hồn của mọi công tác, không những nó nhằm phục vụ những nhiệm vụ cụ thể trước mắt mà còn nhằm cải tiến bộ mặt tinh thần của toàn thể xã hội... Công tác tư tưởng là công tác tinh vi nhất vì nó tác động đến tâm tư, tình cảm của con người, nó nắm được mạch sống của xã hội và có khả năng phát huy tính tích cực, chủ động và óc sáng tạo của quần chúng để hoàn thành mọi nhiệm vụ của Đảng đề ra" (1). 

Quán triệt quan điểm: công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, các cấp ủy Đảng ở huyện Vĩnh Linh luôn quan tâm chỉ đạo đối với công tác tuyên giáo. Chính vì vậy, Ban Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực được phân công phụ trách; không ngừng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, định hướng dư luận xã hội góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh hàng năm của địa phương. 

Từ năm 2006, sau khi Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn được thành lập với cơ cấu đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, nhận thức của cấp ủy cơ sở đối với công tác tuyên giáo đã được nâng lên, hoạt động tuyên giáo ở cơ sở đã có sự chuyển biến rõ rệt, nhất là trong việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và nắm bắt tình hình, dự báo, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

Muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên giáo thì vấn đề có tính quyết định là phải củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Linh thường xuyên có sự biến động nhân sự cả lãnh đạo và chuyên viên. Điều này đã có ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo. Nhận thức rõ công tác chính trị tư tưởng phải đi trước một bước, đòi hỏi phải có bộ máy lãnh đạo ban năng động, sáng tạo, có nhiều kinh nghiệm trong công tác; vì vậy, tháng 3/2009, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh đã ra quyết định điều động đ/c Nguyễn Xuân Mai - UVTV đang thực hiện luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị trở về đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo. Tiếp đó, tháng 7/2009, tuyển dụng 01 chuyên viên có trình độ chuyên môn cử nhân lịch sử về công tác tại Ban Tuyên giáo để tham mưu cho lãnh đạo ban về công tác lịch sử. Đến nay, Ban tuyên giáo đã được kiện toàn đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, 5/5 đồng chí có trình độ ĐH chuyên môn, 01 đ/c có trình độ cử nhân chính trị. Công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ cũng được quan tâm đúng  mức, có 01 đồng chí lãnh đạo ban là nữ, 02 đồng chí có tuổi đời dưới 35 tuổi.

Để có sự lãnh đạo chỉ đạo, sâu sát đối với công tác tuyên giáo, hàng năm, Thường trực Huyện ủy đều có phiên làm việc với Ban Tuyên giáo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện để có sự định hướng đối với công tác tuyên giáo, ấn định rõ những công việc trọng tâm cần phải hoàn thành trong năm. Cuối năm có sự kiểm tra tình hình thực hiện kết luận của thường trực tại phiên làm việc đầu năm, trên cơ sở đó bình xét thi đua khen thưởng.

Mặt khác, Thường trực Huyện ủy tham dự các hội nghị trực báo khối tuyên truyền, khối khoa giáo và hội nghị BCV để theo dõi, nắm bắt tình hình và cho ý kiến chỉ đạo đối với những vấn đề nảy sinh.

Tuy nhiên, cho đến nay, một số cấp uỷ đảng, kể cả một số đồng chí đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ quan điểm của Đảng về tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, chưa quán triệt phương châm toàn Đảng làm công tác chính trị tư tưởng. Vì vậy chưa thực sự quan tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thậm chí có biểu hiện khoán trắng cho Ban Tuyên giáo.

"Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ đường lối chính trị đúng đắn, sự thống nhất về tư tưởng và hành động của toàn Đảng, từ tính tiền phong, gương mẫu và đạo đức, phẩm chất của từng cán bộ, đảng viên. Trước những thời cơ và thách thức mới hiện nay, công tác chính trị tư tưởng càng có vị trí đặc biệt quan trọng" (2).

Để tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên giáo nói chung - công tác chính trị tư tưởng nói riêng, cần chú trọng một số giải pháp sau đây: 

Một là, trước những đòi hỏi mới của tình hình hiện nay, cần đề cao trách nhiệm của toàn Ðảng đối với công tác tư tưởng. Các cấp ủy Đảng cần nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyên giáo.

Hai là, xây dựng và thực hiện quy chế, quy định toàn Ðảng và mọi đảng viên có trách nhiệm trực tiếp làm công tác tư tưởng. Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với công tác tuyên giáo, đặc biệt là trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và nhà nước thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Ba là, tăng cường vai trò người đứng đầu. Bí thư cấp uỷ các cấp phải tự mình nâng cao trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong cấp uỷ đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo. Lập kế hoạch cụ thể chỉ đạo công tác tư tưởng, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của địa phương, đơn vị mình để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Bốn là, tiếp tục quan tâm, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ Ban tuyên giáo từ huyện đến cơ sở; đầu tư trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện khác, đảm bảo để ban tuyên giáo các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

Nguyễn Xuân Mai

 

[1] Công tác tư tưởng của Đảng - Nhà xuất bản sự thật 1962, tr26,28.

[2] Phát biểu của đ/c Đỗ Mười  tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa VII.

Lần xem: 1886  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương
  Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, sửa đổi quy định về mức đóng BHXH
  Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
  Vĩnh Linh triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên
  Hội nghị báo cáo viên Huyện ủy lần thứ 22
  Đẩy mạnh học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
  Lật tẩy chiêu trò chia rẽ Đảng và Quốc hội
  Thủ tướng: Tiếp tục quan trắc dọc biển, bảo đảm an toàn hải sản
  Kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Vĩnh Linh

Tin nổi bật Đóng
Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

  Ngày 23/5/2018, huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về việc tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6 (1948-2018).

 
Tin đọc nhiều nhất Đóng
 
Trang chủ  |  Tổng quan Vĩnh Linh  |  Bản đồ hành chính  |  Cơ sở hạ tầng  |  Văn hóa - Xã hội  |  Pháp luật - Đời sống  |  Bài Ca Vĩnh Linh  |  Kênh điều hành cũ

Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Thành Công, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3820491; Fax: (0233).3820787
Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị - © TDH