Thông báo - Báo cáo Đóng
 

 
Tra cứu thông tin Đóng

 
Thông tin khác Đóng 
Bạn đang xem:  Nội dung chi tiết   23 Tháng Hai 2019        Đăng Nhập
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "20 tháng cao điểm" hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2019)  
Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Vĩnh Linh khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày cập nhật: 27/05/2018 9:59:28 SA

Thực hiện Công văn số 120/HĐND-VP ngày 29/01/2018 của Thường trực HĐND huyện Vĩnh Linh về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử sau kỳ hợp thứ 6, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021; Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị có liên quan; UBND huyện báo cáo giải quyết, giải trình như sau:

I. CỬ TRI XÃ VĨNH LÂM KIẾN NGHỊ:

1. Hiện nay, mặc dù xã Vĩnh Lâm đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2015. Tuy nhiên, trên thực tế có một số chỉ tiêu vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Hiện tại, tuyến đường liên thôn nối từ tuyến đường ẢRập Xê út từ thôn Tiên Mỹ 2 đi thôn Tân Thủy xuống cấp nghiêm trọng và lầy lội do chưa được đầu tư nâng cấp; mặt khác đây là tuyến đường chính để vận chuyển các mặt hàng lâm sản, nông sản đi tiêu thụ nên lưu lượng xe qua lại rất nhiều, trong đó có khoảng 1km nằm trong khu dân cư thôn Tiên Mỹ 2 phục vụ cho sinh hoạt và dân sinh; đồng thời, đây cũng là tuyến đường duy nhất để lên nghĩa địa chung của 4 thôn: Tiên Mỹ 1, Tiên Mỹ 2, Tiên Lai và Mỹ Điền. Trong những năm qua, trên cơ sở phát huy nội lực, xã Vĩnh Lâm và thôn Tiên Mỹ 2 đã có sự đầu tư nâng cấp nhưng do nguồn vốn quá ít nên không thể cải tạo, khắc phục được. Vì vậy, cử tri đề nghị HĐND,UBND huyện quan tâm khảo sát để bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng, trước mắt 01 km đường nêu trên.

Trả lời: Trong điều kiện nguồn kinh phí còn khó khăn, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện phối hợp với UBND xã Vĩnh Lâm kiểm tra đề xuất phương án đầu tư xây dựng từ nhiều nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn xã Vĩnh Lâm được hưởng từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn để đầu tư trong thời gian tới.

2. Cử tri đề nghị HĐND, UBND huyện Vĩnh Linh đề nghị lên cấp có thẩm quyền khảo sát làm hệ thống mương dọc tuyến đường 573B đoạn từ thôn Duy Viên về hết thôn Đặng Xá để đảm bảo thoát nước cho khu dân cư, nhất là về mùa mưa lũ.

Trả lời: Kiến nghị phản ánh của cử tri xã Vĩnh Lâm về vấn đề nêu trên là chưa đúng. Do quá trình nâng cấp tuyến tỉnh lộ 573B thực hiện thiếu đồng bộ, hệ thống mương thoát nước dọc theo tuyến không được nâng cấp, mặt khác nhiều công trình đường ngang, ngõ vào cổng nhà dân đặt cống quá nhỏ, tường rào, cây cối và nhiều vật cản khác đã cản trở, không thể tiêu hết nước gây nên ngập cục bộ kể cả trường Tiểu học số 1 Vĩnh Lâm. Tiếp thu ý kiến phản ảnh của cử tri, UBND huyện giao phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan; UBND xã Vĩnh Lâm kiểm tra đề nghị Sở Giao thông Vận tải xem xét xử lý.

3. Cử tri thôn Lâm Cao, Quảng Xá đề nghị làm lại đường giao thông hư hỏng dưới cầu vượt đoạn từ cầu Châu Thị cũ đến cửa nhà ông Lê Văn Sở do bị hư hỏng nặng.

Trả lời: Đây là các công trình do UBND xã Vĩnh Lâm làm chủ đầu tư với phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm, việc xuống cấp các công trình đề nghị UBND xã hàng năm bố trí kinh phí từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã và các nguồn vốn xã hội hóa để duy tu bảo dưỡng hàng năm.

4. Cử tri Quảng Xá tiếp tục đề nghị xem xét đoạn đường mới từ Hội trường HTX củ thôn Quảng Xá đến đường mới Quốc lộ 1A có độ cao và cử ly gần rất thuận lợi giao thông qua lại nên người dân Quảng Xá mong muốn được sự quan tâm đầu tư của huyện mở rộng và hỗ trợ bê tông hóa tuyến đường này đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi và tránh bị chia cắt địa bàn thôn với xã trong mùa lũ lụt.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế & Hạ tầng phối hợp UBND xã Vĩnh Lâm kiểm tra nhận thấy đây là tuyến đường quan trọng, nhất là trong mùa mưa lũ khi các tuyến đường khác bị cô lập, chia cắt do nước lũ, thì tuyến đường này là tuyến đường duy nhất từ thôn Quảng Xá nối với QL1A tuyến tránh để đi trung tâm xã và các vùng lân cạnh. Vì vậy, kính đề nghị HĐND bố trí kinh phí khoảng 200,0 triệu để bê tông hóa đoạn đường nói trên (chiều dài đoạn đường khoảng 250m).

5. Cử tri Lâm Cao, Quảng Xá, Tiên Mỹ 2 đề nghị cần quan tâm đầu tư cho địa phương về nguồn nông thôn mới nhất là thiết chế văn hóa xây dựng khuôn viên trung tâm thôn Lâm Cao, Quảng Xá và xây dựng Nhà văn hóa Tiên Mỹ 2.

Trả lời: Việc xây dựng khuôn viên trung tâm thôn Lâm Cao, Quảng Xá và xây dựng nhà văn hóa thôn Tiên Mỹ 2 như ý kiến của cử tri xã Vĩnh Lâm đề nghị thì cần phải có sự huy động và phối hợp đồng bộ giữa nguồn vốn đối ứng xã hội hóa trong Nhân dân và nguồn ngân sách địa phương cho phép để thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của Nhân dân do ngân sách Nhà nước khó khăn nên cần phải lấy nguồn từ phát triển quỹ đất của địa phương.

6. Về chế độ chính sách về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg thực hiện chậm, cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, chỉ đạo.

Trả lời: Thực hiện Nghị Quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chỉnh Phủ; Thông báo số 139/TB-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh Mai Thức tại cuộc họp triển khai hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (giai đoạn 2); Công văn 190/SXD-KTTH ngày 7/2/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo tiến độ thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (giai đoạn 2).

Phòng LĐ-TBXH đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 25/01/2018 về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng (giai đoạn 2) để triển khai thực hiện tại cấp huyện và các xã, thị trấn.

Ngày 12/2/2018, UBND huyện ban hành Quyết định 316/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ kiểm tra, rà soát lại thực trạng nhà ở đối tượng người có công với cách mạng (thuộc Đề án 2840). Hiện nay, phòng LĐTBXH đang tổng hợp danh sách người có công đủ điều kiện, tham mưu UBND huyện ban hành quyết định hõ trợ kinh phí trước ngày 31/5/2018.

7. Về điện hồ tôm, tổ HTX nuôi tôm Quảng Xá đề nghị quan tâm thực hiện việc quản lý điện theo quy định của nhà nước vì hiện nay điện lực chỉ quản lý tại Trạm nên người dân tự quản lý, tự thu và nộp tiền điện tại đồng hồ của hộ gia đình gây khó khăn và thất thoát điện làm giá cả tăng cao.

Trả lời: Về việc tiếp nhận lưới hạ áp tại các dự các án nuôi tôm trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, Công ty Điện lực Quảng Trị đã có văn bản trả lời số: 351/QTPC-KH&VT ngày 01/3/2017 về bổ sung đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan như: Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền; hồ sơ thiết kế dự toán được phê duyệt; hồ sơ hoàn công; hồ sơ nghiệm thu quyết toán hoàn thành kèm theo quyết định phê duyệt; hồ sơ cấp đất xây dựng hệ thống lưới điện; các văn bản khác có liên quan đến công trình và dự án. Sau khi tập hợp đầy đủ các loại hồ sơ nói trên, Công ty điện lực Quảng Trị sẽ có văn bản đề nghị tổng công ty Điện lực Miền trung thực hiện các bước tiếp theo.

II. CỬ TRI THỊ TRẤN HỒ XÁ KIẾN NGHỊ

1. Đề Nghị UBND huyện quan tâm nâng cấp và đầu tư xây dựng các trục đường trên địa bàn thị trấn Hồ Xá, hiện nay có nhiều tuyến hư hỏng nặng, xuống cấp nghiêm trọng, lầy lội đi lại rất khó khăn, cụ thể: đường Nguyễn Lương Bằng, đường Võ Thị Sáu, đường liên khóm Hải Nghĩa - Hải Tình, đường Nguyễn Hữu Trác, đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua khóm 6, khóm Thống Nhất …

Trả lời: Tuyến đường Lê Hữu Trác đã có dự án LRAMP đầu tư nâng cấp, chủ đầu tư Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị. Kế hoạch triển khai thi công trong năm 2017, tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa triển khai; đường Nguyễn Văn Cừ đã đưa vào các tuyến trong dự án trung hạn của Tỉnh: Đường nối trung tâm xã Vĩnh Long với các xã miền Tây và miền Đông huyện Vĩnh Linh đến quốc lộ 1A, công trình triển khai thực hiện trong giai đoạn 2018-2021; đường liên khóm Hải Tình - Hải Nghĩa đã được đầu tư xây dựng đường bê tông năm 2017; đường Nguyễn Lương Bằng, đường Võ Thị Sáu hiện nay lề đường bị xói lỡ nhiều đoạn, rãnh thoát nước bị ách tắc nhiều chổ, vậy đề nghị UBND thị trấn Hồ Xá chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tại các khóm phố nơi tuyến đường đi qua tổ chức nạo vét rãnh dọc, đắp đất lề đường, dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài ra các tuyến đường nội thị trên địa bàn thị trấn Hồ Xá chưa được nâng cấp, sửa chữa còn rất nhiều, do ngân sách huyện và thị trấn Hồ Xá rất hạn chế, hàng năm ưu tiên nâng cấp được một số tuyến chính. Trong những năm tiếp theo, đề nghị UBND thị trấn Hồ Xá xem xét bố trí nguồn vốn thị trấn được hưởng từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường nói trên.

2. Đề nghị UBND huyện ưu tiên trích nguồn đối ứng làm đường bê tông cho thị trấn Hồ Xá để thực hiện chủ trương “Xây dựng đô thị văn minh”. Vì, hiện tại có nhiều khóm thu tiền đối ứng đã quá lâu nhưng chưa được phân bổ nguồn hỗ trợ để thực hiện.

Trả lời: Trong năm 2016 và năm 2017, UBND tỉnh không cấp vốn cho huyện thực hiện Chương trình Kiến cố hóa giao thông nông thôn do đó, việc bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, đặc biệt là các tuyến đường nội thị ở xã, thị trấn, trong đó có thị trấn Hồ Xá, đề nghị UBND thị trấn Hồ Xá có kế hoạch trích nguồn vốn thu đấu giá quyền sử dụng đất thị trấn được hưởng để bố trí đầu tư bê tông hóa các tuyến đường giao thông nội thị theo phương châm Nhà nước 50%, dân đóng góp 50%. Đồng thời UBND huyện sẽ kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục cấp nguồn vốn để huyện thực hiện Chương trình kiến cố hóa giao thông nông thôn.

3. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện tranh chấp đất đai trên địa bàn thị trấn Hồ Xá còn tồn động kéo dài nhiều năm, cụ thể: hộ bà Nguyễn Thị Sỏ khóm Chợ Huyện, bà Nguyễn Thị Hà khóm 5, bà Liễu khóm 4, bà Đào Thị Đức khóm Chợ Huyện.

Trả lời:

- Đối với hộ bà Nguyễn Thị Sỏ khóm chợ huyện:

Bà Nguyễn Thị Sỏ không có đơn kiến nghị, khiếu nại đất đai từ trước đến nay.  Khu đất bà Sỏ đang sử dụng, chỉ có đơn của bà Nguyễn Thị Hạnh (con gái bà Sỏ) thường trú tại khóm Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh có đơn kiến nghị liên quan đến việc sao lục hồ sơ thửa đất đã được đền bù giải phóng mặt bằng của gia đình bà (đơn đề ngày 19/3/2018). Ủy ban nhân dân huyện đã có Công văn số 318/UBND-BTCD ngày 26/3/2018 chuyển Trung tâm phát triển quỹ đất sao lục hồ sơ xem xét trả lời cho công dân.

- Đối với hộ bà Nguyễn Thị Hà:

Ủy ban nhân dân huyện đã giải quyết nhiều lần, bà Nguyễn Thị Hà không đồng ý. Bà Nguyễn Thị Hà khiếu lên Tòa án nhân dân các cấp giải quyết. Hiện Tòa án nhân dân Quảng Trị đã giải quyết.

- Đối với bà Lê Thị Liễu:

Việc khiếu nại xin được cấp 100,0 m2 đất tại khóm 4 thị trấn Hồ Xá được UBND huyện trả lời tại Công văn số 311/UBND-TD ngày 08/5/2014 không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận QSD đất mà thuộc đất quy hoạch giao thông. Thửa đất hiện đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để mở đường nội thị. UBND huyện đã có Quyết định số 4480/QĐ-UBND thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện giải tỏa khu đất trên để mở đường.

- Đối với bà Đào Thị Đức:

Qua kiểm tra hồ sơ không có hồ sơ kiến nghị, khiếu nại của bà Đào Thị Đức. Vậy đề nghị UBND thị trấn Hồ Xá kiểm tra lại nếu có thì giải quyết theo thẩm quyền quy định tại Điều 202, Điều 203 luật đất đai năm 2013.

 4. Đề nghị Xí nghiệp cấp nước Vĩnh Linh xem xét lại nguồn nước cung cấp sinh hoạt cho các hộ dân khóm Hải Tình vì nguồn nước xuất hiện nhiều tạp chất như đất bẩn… nhân dân không dám sử dụng.

Trả lời: Qua kiểm tra và đo độ đục Xí nghiệp cấp nước Vĩnh Linh không phát hiện hiện tượng nước đục và bẩn như kiến nghị của cử tri. Chỉ có thông tin phản ánh của khách hàng qua nhân viên ghi, thu vào khoảng tháng 09/2017 về việc phía cuối tuyến ống (cuối đường Nguyễn Lương Bằng), có một lần bị nước đục ở 04 hộ tên là: Võ Văn Linh, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Khuyển, Đinh Viết Hồng là do tại thời điểm đó tuyến ống cấp nước chính của đơn vị bị vỡ, sau khi khắc phục và mở nước trở lại nên có hiện tượng xáo trộn trong đường ống, Xí nghiệp đã kiểm tra và súc xả nguồn nước cho khách hàng sau khi tiếp nhận thông tin.

5. Hiện nay, hàng chục hộ dân tại khu vực các khóm ở khu vực nông trường Bến Hải lấn chiếm hàng lang ATGT, lấn chiếm đất công làm nhà, làm quán trái phép tại khu vực đường Nguyễn Lương Bằng phía đối diện trường Lê Quý Đôn và trường Mầm Non Bến Hải. Đề nghị UBND huyện có giải pháp quản lý hoặc quy hoạch cho đấu giá đất hoặc có biện pháp cưỡng chế dứt điểm.

Trả lời: Liên quan đến GPMB công trình mở rộng QL1 đoạn qua huyện Vĩnh Linh (trong đó có đoạn qua khóm Nam Hải). Hội đồng GPMB huyện thực hiện theo Thông báo thu hồi đất số 139/TB-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị để GPMB công trình mở rộng QL1; Thông báo số 01/TB-UBND ngày 08/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị đó là: phạm vi đo đạc diện tích đất bị ảnh hưởng tính từ chân mái đường đắp hoặc mép ngoài của rãnh thoát nước dọc tại các vị trí không đào, không đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào đến cọc GPMB. Việc đo đạc thu hồi đất theo hiện trạng chân ta luy đường nên có một số hộ từ nhà ông Sơn đến nhà ông Thú không đồng tình về diện tích thu hồi đất và và bồi thường hỗ trợ tài sản trên đất.

Từ vướng mắc trên, UBND tỉnh Quảng Trị đề xuất và được Bộ Giao thông Vận tải chấp nhận điều chỉnh tim tuyến QL1 đoạn qua khóm Nam Hải lệch về phía Nghĩa trang huyện, cho cải tạo lại cảnh quan phía trước của Nghĩa trang liệt sỹ huyện. Do vậy, đoạn từ nhà ông Sơn đến nhà ông Thú có một số hộ không thu hồi đất để xây dựng công trình.

6. Hiện nay trục đường giao thông Lý Thường Kiệt từ góc sân vận động đến ngã ba đường Đinh Tiên Hoàng thuộc khóm Vĩnh Bắc xuống cấp nghiêm trọng, không có hệ thống thoát nước mùa mưa nước từ Công ty khoáng sản đổ về khu vực nhà dân và ô nhiễm do rác thải theo dòng nước tràn về (Đoạn tiếp giáp Khóm 8 và Vĩnh Bắc). Đề nghị cấp trên xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, điện chiếu sáng và đầu tư, nâng cấp, sửa chữa đường (cử tri đề nghị đã nhiều năm nhưng chưa được giải quyết).

Trả lời: Để nâng cấp các tuyến đường nói trên, UBND huyện đề nghị UBND thị trấn Hồ Xá đầu tư từ nguồn vốn thị trấn được hưởng từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn để nâng cấp, sửa chữa. Về trường hợp không có rãnh thoát nước làm ách tắc gây ô nhiễm do rác thải nguyên nhân do các hộ dân bên tuyến và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh khi làm đường vào không làm cống, rãnh thoát nước dọc, một số hộ san lấp mặt bằng nền nhà cũng không làm cống thoát, đổ đất, đá, vật liệu xây dựng vào rãnh thoát nước nên gây ách tắc. Đề nghị UBND thị trấn Hồ Xá tổ chức tuyên truyền vận động trong nhân dân sống dọc theo các tuyến đường chấm dứt các tình trạng trên. Trước mắt đề nghị Trung tâm Môi trường Công trình Đô thị huyện Vĩnh Linh tổ chức vét rãnh, khơi thông dòng chảy để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực.

7. Năm 2017, nguồn ngân sách huyện thu từ đấu giá đất trên địa bàn thị trấn rất lớn. Đề nghị UBND huyện trích đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho thị trấn. Thực trạng giao thông, trường học, nhà văn hóa xuống cấp, hư hỏng rất nhiều, cụ thể: cần đầu tư gấp nhà 2 tầng 10 phòng học trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, đường vào trường mầm non Sơn Ca quá xuống cấp, rất khó khăn cho phụ huynh đưa trẻ đến trường…

Trả lời: Năm 2017, huyện đã tiến hành bán đấu giá các lô đất thuộc khóm Vĩnh Bắc, trụ sở phòng Giáo dục - Đào tạo (cũ) và lô đất Nhà văn hóa khóm 5 () trên địa bàn thị trấn Hồ Xá với tổng số tiền thu được khoảng 12 tỷ đồng.

 Huyện đã sử dụng nguồn vốn trên, ưu tiên đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng giao thông, trường học, nhà văn hóa trên địa bàn thị trấn Hồ Xá như: Nhà văn hóa khóm 5, Block vỉa hè đường Trần Phú và đường Trần Hưng Đạo, vỉa hè đường Quang Trung, nhà 2 tầng 10 phòng học Trường THCS Nguyễn Trãi, Trường mầm non Bến Hải, nhà văn hóa khóm Thắng Lợi, nhà văn hóa khóm Hữu Nghị, hội trường thị trấn Hồ Xá, nhà làm việc một cửa thị trấn Hồ Xá..

Hiện nay, Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đã xuống cấp, học sinh được chuyển sang học tại trường Nguyễn Công Trứ, cơ sở vật chất đã được sửa chữa, cơ bản đảm bảo cho nhu cầu dạy và học. Việc xây dựng nhà 2 tầng 10 phòng học trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và đường vào trường mầm non Sơn Ca: UBND huyện đề nghị UBND TT Hồ Xá cân đối nguồn đấu giá đất trên địa bàn được trích theo tỷ lệ để có kế hoạch đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

8. Công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa huyện vẫn còn nhiều tồn tại, bệnh nhân đi khám chờ đợi lâu, nhiều khi không có bác sỹ tại một số phòng khám ảnh hưởng tới sức khỏe bệnh nhân. Đề nghị bệnh viện sớm khắc phục.

Trả lời: Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh được thành lập theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị. Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh là Trung tâm hạng II có 7 chức năng nhiệm vụ chính: Cấp cứu - khám bệnh - `chữa bệnh; đào tạo cán bộ yế; nghiên cứu khoa học về y học; chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật; phòng bệnh; hợp tác quốc tế; quản lý kinh tế y tế.

Định mức biên chế Trung tâm hạng II theo Thông tư 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 5/6/2007: 200 giường x 1,325 x công suất giường bệnh 100% = 265 biên chế. Trong khi đó định mức biên chế được giao: 175 biên chế hệ điều trị; hiện có 168 biên chế. Trình độ chuyên môn bác sĩ trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh chiếm tỉ lệ thấp, không đáp ứng đủ theo vị trí việc làm và thiếu nguồn nhân lực bác sĩ, vì vậy vẫn còn tình trạng người dân đi khám chờ đợi lâu, nhiều khi không có bác sỹ tại một số phòng khám ảnh hưởng tới sức khỏe bệnh nhân. Qua ý kiến phản ánh của Cử tri, Trung tâm tiếp thu và rút kinh nghiệm, tiếp tục rèn luyện, chấn chỉnh cán bộ nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ đảm bảo sự hài lòng của người bệnh.

III. CỬ TRI VĨNH THẠCH KIẾN NGHỊ

1. Về chế độ cho Cựu thanh niên xung phong thuộc diện hộ nghèo (theo QĐ 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011) thì bà: Nguyễn Thị Chút: Thôn Sơn Hạ xã Vĩnh Thạch đã làm hồ sơ thủ tục đầy đủ nộp về Phòng Nội vụ huyện để thụ lý cách đây đã hơn 3 năm cùng với 29 hồ sơ khác, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết chế độ. Đề nghị huyện trả lời cho cử tri được rõ lúc nào thì bà Chút và 29 đối tượng nêu trên mới được hưởng chế độ.

Trả lời: Theo báo cáo của Phòng Nội vụ, ngày 17/5/2018, Phòng đã mời cán bộ chính sách xã Vĩnh Thạch lên làm việc để rà soát, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, kết quả: 29 hồ sơ đã được hưởng chế độ, còn lại hồ sơ bà Nguyễn Thị Chút đang hướng dẫn thủ tục làm lại hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho cử tri (bà Chút).

2. Việc thu hồi chi trả sai cho các đối tượng ở thị trấn Cửa Tùng và các xã bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, kết quả đã giải quyết như thế nào. Đề nghị huyện nêu rõ để cử tri được biết.

Trả lời: Trong quá trình kê khai, thẩm định đối với các đối tượng được nhận bồi thường kinh phí môi trường biển, các đơn vị vẫn còn gặp phải một số sai sót, trong quá trình chi trả, Ban chi trả và quyết toán kinh phí bồi thường đã phát hiện và thu hồi được 172 đối tượng trên 176 đối tượng tại thị trấn Cửa Tùng theo Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 07/07/2017 của UBND huyện Vĩnh Linh, trong 4 đối tượng còn lại, có 3 đối tượng đã đề xuất rà soát và điều chỉnh phù hợp với đối tượng nên thôi thu hồi, riêng một đối tượng chưa chấp hành, số tiền chưa thu hồi được là: 8.730.000 đồng.

3. Đề nghị UBND huyện làm rõ, nếu xã Vĩnh Thạch làm đúng chính sách, hướng dẫn của Nhà nước về kê khai hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển thì xã Vĩnh Giang, thị trấn Cửa Tùng làm sai, vậy có bị thu hồi không. Nếu không truy thu thì đương nhiên 2 xã đó làm đúng, xã Vĩnh Thạch làm sai. Nếu sai cán bộ UBND huyện, cán bộ các ban ngành liên quan trả lời như thế nào trước nhân dân xã Vĩnh Thạch và Vĩnh Thạch có được kê khai đền bù bổ sung không.

Trả lời: Trong quá trình tổ chức thực hiện các Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016; Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Quảng Trị. UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo UBND các địa phương có người dân bị ảnh hưởng  bám sát nội dung hướng dẫn để thực hiện với yêu cầu: khách quan, chính xác áp dụng đúng đối tượng, đúng định mức. Phải chú ý thực hiện tốt dân chủ cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị thôn, khu phố và niêm yết danh sách các đối tượng công khai lấy ý kiến của người dân (tất cả việc làm này đều được thể hiện bằng các biên bản có đầy đủ chữ ký của những ngừng tham gia và đại diện của cộng đồng người dân tham gia). Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo huyện về số liệu đề nghị. Nếu đơn vị nào không tuân thủ hướng dẫn làm sai phải tự chịu trách nhiệm. Trong quá trình theo dõi, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ UBND xã Vĩnh Thạch đã thực hiện đầy đủ hồ sơ và đúng quy định hướng dẫn. Như vậy đến thời điểm hiện tại, UBND xã Vĩnh Thạch làm đúng theo hướng dẫn quy định việc kê khai đền bù cho người dân bị ảnh hưởng do công ty Formosa xả thải ra biển. 

Hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định việc kê khai đền bù cho người dân bị ảnh hưởng do công ty Formosa xả thải ra biển. Nếu địa phương, cá nhân nào làm sai  sẽ buộc phải thu hồi  số tiền đã được hỗ trợ. Trong thực tế đã có một số trường hợp kê khai và việc thẩm định hồ sơ không đúng phải thu hồi lại số tiền đã chi trả. UBND huyện tiếp thu ý kiến phản ánh của cử  tri để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra xử lý trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân làm sai.                           

4. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị tại văn bản số:4544/UBND-TH ngày 19/12/2014 về việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến của cử tri tại kỳ họp thứ 14 khóa 6, trong đó có nội dung cử tri xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho nhân dân khu vực dọc tuyến địa đạo Vịnh Mốc đi khu phố Thạch Bàn, thị trấn Cửa Tùng, nhiều hộ dân đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ. Căn cứ Công văn số 381/STNMT-QLĐĐ ngày 26/02/2015 của Sở Tài nguyên&Môi trường. Đề nghị UBND huyện Vĩnh Linh và các ngành liên quan sớm tiến hành cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình và chỉ đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện hướng dẫn lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình và cá nhân đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với các lô đất nói trên.

Trả lời: Ngày 05/4/2005, UBND tỉnh Quảng Trị có Thông báo số 23/TB-UB về Kết luận thanh tra việc thực hiện quy hoạch, quản lý sử dụng đất và xây dựng Khu du lịch Cửa Tùng, hai bên đường du lịch từ Cửa Tùng đến địa đạo Vịnh Mốc thuộc huyện Vĩnh Linh. Trong thông báo số 23/TB-UB có nội dung: Tạm đình chỉ có thời hạn về việc giao đất, cấp giấy CNQSD đất, cấp giấy phép xây dựng và việc xây dựng hoặc cơi nới công trình, nhà ở đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi thanh tra thuộc khu vực quy hoạch dịch vụ, du lịch sinh thái Của Tùng và hai bên tuyến đường từ Cửa Tùng đi địa đạo Vịnh Mốc.

Ngày 31/8/2005, UBND tỉnh Quảng Trị có Công văn số 1903/UB-CN về việc tạm thời đình chỉ xây dựng tại các khu vực vi phạm quy hoạch khu Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Nội dung Công văn nêu rõ: Trong khi UBND tỉnh chưa xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch ở khu dịch vụ-du lịch Cửa Tùng, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Vĩnh Linh tạm thời đình chỉ có thời hạn việc giao đất, cấp giấy CNQSD đất, cấp giấy phép xây dựng và việc xây dựng hoặc cơi nới công trình, nhà ở đối với các tổ chức, cá nhân thuộc khu vực quy hoạch dịch vụ- du lịch sinh thái Của Tùng và hai bên tuyến đường từ Cửa Tùng đi địa đạo Vịnh Mốc theo đúng Thông báo số 23/TB-UB ngày 05/4/2005 của UBND tỉnh.

Ngày 25/12/2007, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu dịch vụ, du lịch dọc tuyến đường ven biển từ Cửa Tùng đến Vịnh Mốc đến năm 2015 có tính đến năm 2020.

Theo ý kiến chỉ đạo bằng văn bản nói trên của UBND tỉnh và việc thực hiện Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007, Phòng Tài nguyên & Môi trường không tiếp nhận và thụ lý thêm hồ sơ xin giao đất, cấp giấy CNQSD đất thuộc khu vực quy hoạch theo Quyết định 29/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007 của UBND tỉnh.

5. Công tơ điện thắp sáng của công tơ hộ bà: Lê Thị Hiếu thôn Sơn Thượng xã Vĩnh Thạch sau khi thay công tơ mới tiền điện từ 150.000 đồng/công tơ cũ tăng lên gần 800.000 đồng/công tơ mới, gia đình bà không hiểu nên không trả tiền điện sáng, sau đó điện lực về cắt điện gia đình bà. Vậy, Điện lực xử lý như vậy có đúng không? và đề nghị điện lực huyện kiểm tra cân, đo lại đồng hồ mới cho gia đình bà Hiến.

Trả lời: Tiền điện thắp sáng của hộ bà Lê Thị Hiếu, thôn Sơn Thượng, xã Vĩnh Thạch do bà Dương Thị Xuân làm chủ hợp đồng. Sau khi có đơn kiểm tra công tơ của bà Dương Thị Xuân 25/12/2017 do tiền điện tháng 12/2017 tăng cao gần 800.000 đồng; ngày 27/12/2017, Điện lực Vĩnh Linh đã cử nhân viên về kiểm tra và phát hiện đường dây sau công tơ điện của khách hàng bị chập chạm, công tơ vẫn hoạt động bình thường. Đến tháng 01/2018 khách hàng đã đồng ý thanh toán tiền điện cho Điện lực Vĩnh Linh và Điện lực đã đóng điện cho khách hàng sử dụng.

6. Cử xã Vĩnh Thạch kiến nghị “Chế độ lão thành cách mạng của ông: Nguyễn Đức Nhỉ, thôn Sơn Hạ, xã Vĩnh Thạch hiện nay chưa có, kính đề nghị Tỉnh ủy xem xét, giải quyết. Nội dung này, UBND huyện Vĩnh Linh đã có Công văn số 1297/UBND-VP ngày 11/10/2017 gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cử tri tiếp tục kiến nghị. 

Trả lời: Ngày 31/01/2018, UBND huyện đã có Công văn số 120/UBND-VP gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ngày 16/4/2018 Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã Công văn số: 960/CV-BTCTU ngày 14/11/2017 trả lời kiến nghị nêu trên của cử tri. Vậy, UBND huyện gửi kèm theo Công văn nói trên để cử tri được biết.

IV. CỬ TRI VĨNH CHẤP KIẾN NGHỊ

1. Nhà làm việc một cửa của xã (do Ban quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư), được khởi công xây dựng đến nay hơn 3 năm nhưng chưa được hoàn thiện, đề nghị Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ để đưa công trình đi vào sử dụng (đã được giải trình tại Báo cáo số 352/BC-UBND ngày 13/12/2017 nhưng đề nghị UBND huyện kịp thời phân bổ ngân sách và chỉ đạo khẩn trương hoàn thành công trình).

Trả lời: Công trình Trụ sở xã Vĩnh Chấp, Hạng mục: Nhà làm việc một cửa có tổng mức đầu tư 591 triệu đồng, lũy kế bố trí vốn và giải ngân đến hết năm 2017 là 350 triệu đồng. Trong Quyết định số 4809/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND huyện về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 từ nguồn ngân sách do huyện quản lý đã ghi vốn 241 triệu đồng năm 2018 cho công trình trên.

2. Đề nghị Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện kiểm tra và lập kế hoạch đầu tư nắn lại dòng chảy sông Hồ Xá, đoạn từ Cầu Điện xã Vĩnh Long lên vùng khoanh tay ruộng thôn Bắc Phú xã Vĩnh Chấp, hiện nay cát lấp làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.

Trả lời: Việc nắn thẳng khúc sông Hồ Xá đoạn khoanh tay phía trên Cầu Điện khá phức tạp thuộc hệ thống kênh Bàu Dum do xí nghiệp QLKT các Công trình Thủy lợi Vĩnh Linh quản lý và đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khá lớn đồng thời phải lập Dự án để thực hiện. Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri xã Vĩnh Chấp và Tờ trình của UBND xã Vĩnh Chấp, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện phối hợp với địa phương đã kiểm tra thực tế tại hiện trường và Đồng thời Phòng đã lập tờ trình gửi Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp &PTNT Quảng Trị xin bố trí nguồn vốn thực hiện trong thời gian tới.

3. Rào chắn đoạn đường Quốc Lộ 1A từ Cầu Chấp Lễ đến Cầu Khay không có đường xuống vùng ruộng sản xuất của bà con. Đề nghị huyện làm việc với các cơ quan chức năng để mở một số điểm xuống đường vùng sản xuất cho bà con.  

Trả lời: Sau khi nhận được Tờ trình của UBND các xã, thị trấn: Vĩnh Tú, Vĩnh Chấp, thị trấn Hồ Xá về việc mở thêm các đoạn qua giải phân cách Quốc lộ 1A, Ban quản lý dự án 6 Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan: Cục quản lý đường bộ II; Chi cục quản lý đường bộ II.5; Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Trị; Thanh tra Sở Giao thông vận tải Quảng Trị; Công ty quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Trị; UBND huyện Vĩnh Linh cùng các đơn vị giám sát trên tuyến kiểm tra, khảo sát các vị trí đặt điểm mở trên giải phân cách Quốc lộ 1A. Qua kiểm tra, khảo sát thì các điểm mở theo thiết kế là hợp lý, mặc đầu vậy nhưng để đảm bảo thuận tiện cho sinh hoạt của nhân dân; UBND huyện đã đề nghị nhưng Đoàn liên ngành không đồng ý vì nếu mở thêm các điểm tại các vị trí theo đề nghị của các địa phương là rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

4. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra lại hồ sơ cán bộ tiền khởi nghĩa và lão thành cách mạng theo quy định 30, 31. Các đối tượng đã gửi hồ sơ lên huyện từ 7 năm nay, song mới có đối tượng đã hưởng, số đối tượng còn lại chưa được hưởng như không có thông tin nào cho các đối tượng được rõ. 

Trả lời: Ngày 31/01/2018, UBND huyện đã có Công văn số 120/UBND-VP gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ngày 16/4/2018 Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã Công văn số: 1075/CV-BTCTU  ngày 28/2/2018 trả lời kiến nghị nêu trên của cử tri. Vậy, UBND huyện gửi kèm theo Công văn nói trên để cử tri được biết.

V. CỬ TRI VĨNH NAM KIẾN NGHỊ

1. Cử tri Đoàn Văn Toán xã Vĩnh Nam kiến nghị về chế độ lão thành cách mạng của cha ông là Đoàn Văn Ủy đã nộp hồ sơ cách đây 8 năm cho Ban Tổ chức Huyện ủy nhưng đến giờ vẫn chưa được công nhận và hưởng chế độ. Cử tri đề nghị các cấp sớm quan tâm, xem xét giải quyết để đối tượng được hưởng chế độ chính sách như quy định, tránh thiệt thòi quyền lợi (đính kèm theo đơn photo). Nội dung này, UBND huyện Vĩnh Linh đã có Công văn số 1297/UBND-VP ngày 11/10/2017 gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cử tri tiếp tục kiến nghị. 

Trả lời: ngày 31/01/2018, UBND huyện đã có Công văn số 120/UBND-VP gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ngày 16/4/2018 Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã Công văn số: 960/CV-BTCTU ngày 14/11/2017 trả lời kiến nghị nêu trên của cử tri. Vậy, UBND huyện gửi kèm theo Công văn nói trên để cử tri được biết.

VI. CỬ TRI VĨNH HIỀN KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị UBND huyện xem xét để cho thuê hoặc đấu thầu lại đối với diện tích hồ tôm trước đây thuộc xã Vĩnh Hiền quản lý nhưng đến ngày 28/7/2016, UBND huyện đã hủy bỏ kết quả đấu giá với lý do không thuộc thẩm quyền của xã và từ đó đến nay diện tích hồ bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên đất.

Trả lời: Khu vực đất hồ tôm nói trên đã được UBND huyện ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 272/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 về việc giải quyết khiếu nại của ông Ngô Thiên Viên, thôn Tân Trại, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh (lần 2). Đề nghị các bên liên quan thực hiện theo Quyết định giải quyết khiếu nại. Yêu cầu UBND xã Vĩnh Hiền và ông Ngô Thiên Viên giải quyết các vướng mắc (tài sản trên đất) do việc tổ chức đấu giá trái pháp luật gây ra để thực hiện các thủ tục cho thuê đất theo đúng quy định của Luật đất đai năm 2013.

2. Theo quy định thì trường Tiểu học xã Vĩnh Hiền quy mô nhỏ, số lượng học sinh ít nên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện không bố trí giáo viên dạy các môn như thể dục, Anh văn,… phụ huynh phải nộp tiền để thuê giáo viên dạy. Vì vậy, đề nghị Phòng Giáo dục & Đào huyện bố trí giáo viên ở các trường khác đến dạy tại các trường không bố trí giáo viên dạy các môn học như đã nêu trên để đảm bảo công bằng cho phụ huynh.

Trả lời: Hiện nay, tại trường Tiểu học Vĩnh Hiền có 02 giáo viên đang giảng dạy bộ môn Tiếng Anh và Thể dục, cụ thể là:

- Cô Trần Thị Hạnh - Giáo viên thuộc đối tượng biên chế công tác tại trường từ ngày 28/01/2016.

- Thầy giáo Trần Công Thành - Giáo viên thuộc đối tượng hợp đồng huyện công tác tại trường từ ngày 10/01/2017.

02 giáo viên trên đã thực hiện giảng dạy toàn bộ số tiết Tiếng Anh và Thể dục theo quy định tại trường. Nguồn lương chi trả cho 02 giáo viên trên từ nguồn ngân sách huyện phân bổ cho trường, do đó trường không thu bất cứ khoản tiền gì để trả tiền thuê giáo viên dạy như phản ánh của cử tri. Như vậy, ý kiến kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Hiền với nội dung trên là hoàn toàn không đúng.

3. Chính sách đối với chủ nhiệm hợp tác xã thời bao cấp: Xã Vĩnh Hiền có 8 đối tượng (đã chết 3, còn sống 5 người) xã đã làm hồ sơ theo quy định từ năm 2013, đến nay đã có 2 đối tượng được nhận chế độ hỗ trợ, 6 đối tượng còn lại chưa có và không biết lý do tại sao. Đề nghị Phòng Nội vụ huyện xem xét, hướng dẫn, giải quyết hoặc trả lời cho đối tượng theo quy định.

Trả lời: UBND xã Vĩnh Hiền nộp hồ sơ đề nghị 08 đối tượng chính sách đối với chủ nhiệm HTX thời bao cấp. Trong đó, 02 đối tượng đã được nhận chế độ là Lê Minh Quế và Lê Văn Phước; còn 06 đối tượng còn lại không được hưởng chế độ do:

- Nguyễn Hải Lưu, thời gian làm Chủ nhiệm HTX được tính vào thời giao công tác để hưởng chế độ chế độ BHXH.

- Nguyễn Đức Thí, thời gian làm Chủ nhiệm HTX được tính vào thời giao công tác để hưởng chế độ theo Quyết định 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ.

- Nguyễn Đức Bút, thời gian làm Chủ nhiệm HTX được tính vào thời giao công tác để hưởng chế độ BHXH.

- Lê Văn Toàn, thời gian làm Chủ nhiệm HTX được tính vào thời giao công tác để hưởng chế độ theo Quyết định 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ.

- Lê Văn Tú, thời gian làm Chủ nhiệm HTX được tính vào thời giao công tác để hưởng chế độ theo Quyết định 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ.

- Nguyễn Thuận Chường, thời gian làm Chủ nhiệm HTX được tính vào thời giao công tác để hưởng chế độ theo Quyết định 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ.

4. Đề nghị HĐND, UBND huyện có cơ chế khen thưởng, động viên đối với các xã thực hiện tốt việc đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch huyện giao.

Trả lời: Việc đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội của địa phương hàng năm. Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã tổ chức xét duyệt cho những tập thể, cá nhân các địa phương có thành tích xuất sắc toàn diện trên các lĩnh vực trong đó có xét đến thành tích về đấu giá quyền sử dụng đất các địa phương.

VII. CỬ TRI XÃ VĨNH TÚ KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện giải thích cho người dân được rõ về mua bảo hiểm y tế tự nguyện để bà con mua, vì ông Sơn đại biểu HĐND tỉnh trả lời có thể mua bảo hiểm y tế cho một người trong gia đình nhưng khi người dân đi mua thì bảo hiểm không bán cho một ngưởi mà phải cả hộ gia đình.

Trả lời: Tại khoản 5, Điều 12, Luật 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội (khóa 13) ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc gia đình, trừ các đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3 và Điều 4 này.

Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế. Theo đó, nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, bao gồm:

- Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại khoản 1,2,3 và 4 Điều này và những người đã khai báo tạm vắng;

- Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 4 Điều này.

Như vậy, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình phải bao gồm toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, trừ những người đã có thẻ BHYT thuộc đối tượng khác.

Việc bắt buộc phải tham gia (mua thẻ BHYT) cho toàn bộ thành viên trong hộ gia đình theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế là để tạo điều kiện giảm trừ số tiền phải mua thẻ cho từng thành viên trong gia đình, nhằm giảm bớt khó khăn về tài chính khi tham gia BHYT, tránh trường hợp lựa chọn ngược, nghĩa là chỉ có người đâu ốm mới mua BHYT, còn người trong gia đình khỏe mạnh thì không mua thẻ BHYT, ảnh hưởng đến tính nhân văn của chính sách an ninh xã hội theo đường lối, chính sách của Đảng.

2. Đề nghị Điện lực Vĩnh Linh quan tâm hỗ trợ đường điện cho một số hộ gia đình ở thôn Đông Trường (Vĩnh Tú) vì đường dây sau công tơ điện đến hộ gia đình còn xa (trên 300m trở lên), đang còn tạm bợ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trả lời: Lưới điện hạ áp Vĩnh Tú đã được các dự án vay vốn ADB, ADBAF, KFW triển khai đầu tư, xây dựng trên toàn địa bàn xã, cơ bản đã đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn phục vụ người dân. Tuy nhiên, tại thôn Đông Trường xã Vĩnh Tú có 03 hộ dân sinh sống độc lập cách xa nhau hơn 120m và cách vị trí cuối cùng hơn 300m. Để có được nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, Điện lực Vĩnh Linh sẽ tìm các nguồn vốn để đầu tư trong thời gian tới.

3. Hiện tại trên cánh đồng ruộng của thôn Hà Kè xã Vĩnh Tú bị ô nhiễm rất lớn. Số lượng lợn, gà, vịt chết thả bừa bãi trôi về trên đồng ruộng của thôn ngày càng nhiều, gây mùi hôi thối dữ dội, bà con rất bức xúc. Đề nghị huyện có biện pháp lý xử đối với các chủ trang trại theo luật định và cấm việc vứt xác súc vật xuống mương, trôi về đồng ruộng gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời: Ngày 07/02/2018, Phòng TN & MT phối hợp với Phòng NN & PTNT, UBND xã Vĩnh Tú tiến hành kiểm tra thực địa tại khu vực ruộng thôn Hà Kè xã Vĩnh Tú theo kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Tú về việc lợn, gà, vịt chết thả bừa bãi trôi về đồng ruộng của thôn ngày càng nhiều, gây mùi hôi thối dữ dội. Qua thực tế kiểm tra tại đồng ruộng thôn Hà Kè xã Vĩnh Tú không có hiện tượng ô nhiễm do xác các loài động thực vật gây ra (có biên bản và hình ảnh kèm theo), kênh mương thông thoáng, nước trong không mùi. Đồng thời để đảm bảo công tác quản lý các trang trại trên địa bàn huyện, UBND huyện đã có Công văn số 263/UBND-TNMT ngày 14/3/2018 về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi…

4. Hiện tại các cầu dọc đường từ Trường Kỳ vào Mỹ Tú làm đã lâu, xe trọng tải lớn thường xuyên đi lại có thể làm cầu bị sập, gãy; cử tri địa phương hết sức bức xúc và lo lắng. Đề nghị huyện có biện pháp xử lý đối với các xe chở quá trọng tải đồng thời có biện pháp bảo đảm an toàn cho cầu và người, phương tiện tham gia giao thông.

Trả lời: Nguyên nhân hư hỏng, xuống cấp do nhiều nguyên nhân trong đó thời gian cầu đưa vào sử dụng đã lâu, điều kiện thiên tại thời tiết bất thường kiến chất lượng cầu giảm xuống theo thời gian, thêm vào đó tình trạng phương tiện quá trọng tải đi qua cầu đã góp phần gia tăng tình trạng hư hỏng. Trong thời gian qua, Công an huyện đã làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTANGT trên địa bàn, tuy nhiên do đặc điểm huyện Vĩnh Linh có hệ thống giao thông phúc tạp: có 2 tuyến Quốc Lộ và tuyến tỉnh lộ lớn cùng nhiều tuyến liên thôn, liên xã khác trong khi đó số lượng cán bộ làm công tác đảm bảo TTANGT còn mỏng chưa đáp ứng được nhu cầu tuần tra liên tục thường xuyên trên mọi tuyến đường. Để nhân dân địa phương yên tâm đi lại, trong thời gian tới Công an huyện Vĩnh Linh sẽ tăng cường cán bộ bám sát địa bàn để ngăn chặn và xử lý kịp thời các loại phương tiện quá trọng tại lưu thông để bảo vệ cầu cũng như bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

5. Kiến nghị ngành chức năng mở giải phân cách đoạn đường Quốc lộ 1A tại Km 722+750 thôn Hà Kè, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, hạn chế tại nạn giao thông.

Trả lời: Theo Quyết định số 4200/QĐ-TCĐBVN ngày 20/12/2017 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo các điểm tiềm ẩn TNGT tại Km722+710, Km736+375, Km736+800, Km737+750, Km738+450, QL1, tỉnh Quảng Trị; Công văn số 70/CQLĐBII-ATGT ngày 17/01/2018 của Cục Quản lý đường bộ II về việc cho ý kiến về GPMB, đền bù hoa màu phục vụ thi công dự án cải tạo các điểm tiềm ẩn TNGT tại Km722+710, Km736+375, Km736+800, Km737+750, Km738+450, QL1, tỉnh Quảng Trị. Vì vậy, vị trí đề nghị nói trên Cục Quản lý đường bộ II chuẩn bị triển khai dự án để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong vùng đi lại thuận tiện hơn.

VIII. CỬ TRI XÃ VĨNH TÂN KIẾN NGHỊ

1. Cử tri Nguyễn Hải Đương kiến nghị chế độ cho thân nhân với nội dung:“ Bà Trần Thị Tuyết, thôn An Du Đông xã Vĩnh Tân đã được tặng thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND Bình Trị Thiên theo Quyết định 1070/QĐ-UBND ngày 28/8/1987, vào sổ vàng số 2144, nhưng hiện nay vẫn chưa được chi trả. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền giải quyết”.

Trả lời: Theo kiến nghị của cử tri, ngày 17/5/2018, Phòng Nội vụ đã trực tiếp làm việc với UBND xã Vĩnh Tân và cử tri Nguyễn Hải Đường (thân nhân của Bà Tuyết) đồng thời hướng dẫn công dân lập, hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải quyết theo Quyết định số 24/2016/QĐ-CP ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

IX. CỬ TRI XÃ VĨNH LONG KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Hội đồng chính sách huyện quan tâm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 24/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ cho bà con nhân dân. Hiện nay có nhiều hồ sơ đối tượng chính sách đã lập và nộp theo quy định nhưng chưa giải quyết được, nhiều hồ sơ nhân dân phải làm lại rất nhiều lần gây phiền hà và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các đối tượng chính sách. 

Trả lời: Ngày 04/4/2016 Ban Chỉ đạo 24 huyện Vĩnh tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Sau khi Ban Chỉ đạo 24 huyện tổ chức hội nghị tập huấn, Hội đồng chính sách xã Vĩnh Long tổ chức, triển khai tập huấn ở cấp xã chậm so với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Mặc khắc, năm 2017 Ban CHQS huyện đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn về trực tiếp hướng dẫn cho Hội đồng chính sách xã Vĩnh Long nhưng việc tiếp thu, thực hiện hướng dẫn trong quá trình thụ lý, xét duyệt hồ sơ của Thường trực Hội đồng chính sách xã Vĩnh Long chưa đầy đủ, thiếu chặt chẽ, chưa nắm chắc văn bản hướng dẫn, quy trình xét duyệt của các cấp. Vì vậy, quá trình thụ lý, xét duyệt, xác lập hồ sơ sai còn sai so với quy định: tháng 12/2017 Hội đồng chính sách xã Vĩnh Long nộp 447 bộ hồ sơ của các đối tượng dân công hỏa tuyến đợt 1 cho Ban CHQS huyện, hiện cơ quan chuyên môn của Ban CHQS huyện đã xét duyệt xong và trả lại 319 bộ hồ sơ cho xã Vĩnh Long bổ sung (có lý do, hướng dẫn trả hoàn chỉnh bổ sung kèm theo từng hồ sơ); hoàn chỉnh nộp Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị 128 bộ.

Trên đây là báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND huyện Vĩnh Linh sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021; trình HĐND huyện để báo cáo, trả lời cho các đại biểu và cử tri trên địa bàn huyện được biết.

Nguồn Văn phòng UBND&HĐND huyện Vĩnh Linh

Lần xem: 257  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc: Việt Nam tự vệ chính đáng
  Ban Chỉ đạo 138 &1523 huyện Vĩnh Linh triển khai nhiệm vụ năm 2019
  Vĩnh Linh: Đón nhận 97 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương
  Vĩnh Linh: Tập huấn cán bộ quân sự cơ sở năm 2019
  Cụm liên hoàn an toàn về ANTT huyện Vĩnh Linh - Lệ Thủy: Tổng kết hoạt động 2018, triển khai nhiệm vụ 2019
  Vĩnh Linh: Ra quân hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2019
  Hội thảo “Đánh giá công tác thực thi lâm luật trong quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”
  Quy định về phòng thủ dân sự
  10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019

Tin nổi bật Đóng
Vĩnh Linh: 165 thanh niên lên đường nhập ngũ

  Ngày 21/2/2019, cùng các địa phương khác trong tỉnh, huyện Vĩnh Linh đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Tham dự lễ giao quân có đồng chí Phạm Đức Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉn...

 
Tin đọc nhiều nhất Đóng
 
Trang chủ  |  Tổng quan Vĩnh Linh  |  Bản đồ hành chính  |  Cơ sở hạ tầng  |  Văn hóa - Xã hội  |  Pháp luật - Đời sống  |  Bài Ca Vĩnh Linh  |  Kênh điều hành cũ

Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Thành Công, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3820491; Fax: (0233).3820787
Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị - © TDH