Thông báo - Báo cáo Đóng
 

 
Tra cứu thông tin Đóng

 
Thông tin khác Đóng 
Bạn đang xem:  Nội dung chi tiết   23 Tháng Hai 2019        Đăng Nhập
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "20 tháng cao điểm" hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2019)  
Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới

Ngày cập nhật: 10/07/2018 7:34:04 CH

Xác định công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài và là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Thực hiện tốt công tác dân số là góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn, phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Nhân tố quyết định đến thành công trong công tác dân số ở Vĩnh Linh chính là làm tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển dân số của địa phương theo từng giai đoạn. Theo đó, bám sát các Nghị quyết chuyên đề về dân số của Trung ương, của tỉnh, các chỉ tiêu chuyên môn của Sở Y tế giao cho huyện; hướng dẫn của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh về thực hiện chương trình dân số, và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hàng năm, huyện đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác DS-KHHGĐ và quyết định giao chỉ tiêu chuyên môn cho các xã, thị trấn. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Vĩnh Linh thường xuyên giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu dân số ở từng đơn vị. 

Việc nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác dân số cũng luôn được huyện Vĩnh Linh quan tâm. Toàn huyện hiện có 282 cán bộ dân số. Trong đó, cán bộ chuyên trách cấp huyện có 5 người, cấp xã 22 người và cộng tác viên dân số 255 người. Hàng năm đội ngũ này thường xuyên được tập huấn nâng cao về trình độ chuyên môn, phục vụ tốt cho công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng thường xuyên được tổ chức với sự đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Thông qua các kênh truyền thông đại chúng, tư vấn nhóm, tư vấn trực tiếp, lồng ghép trong các cuộc họp của các tổ chức đoàn thể... Đặc biệt là thông qua các đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ để chuyển tải những thông tin, những chính sách, những mô hình hay về công tác dân số trong tình hình mới, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân.

Nhờ có tinh thần trách nhiệm cao, định hướng đúng và hoạt động kiên trì, liên tục, có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương, công tác DS-KHHGĐ tại Vĩnh Linh đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào ổn định và nâng cao chất lượng dân số, cải thiện điều kiện sống, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Năm 2017, tỷ suất sinh 14,8%o (giảm 0,4%o so với năm 2016), tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,79%, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 16,6%. Các đề án, mô hình về dân số như: Mô hình làng không có người sinh con thứ 3 trở lên, Mô hình chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng, Mô hình tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, Đề án Sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển ... được triển khai hoạt động tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác DS-KHHGĐ thời gian qua ở huyện Vĩnh Linh vẫn còn gặp một số hạn chế nhất định. Một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác DS-KHHGĐ, chưa chỉ đạo quyết liệt các tổ chức đoàn thể là thành viên ban dân số xã trong công tác lồng ghép truyền thông; đội ngũ cán bộ dân số tham mưu chưa kịp thời các giải pháp thực hiện. Kinh phí truyền thông từ cấp Trung ương không còn, chủ yếu là kinh phí hỗ trợ cấp tỉnh, cấp huyện và xã nên phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn dân số - KHHGĐ; Tỷ suất sinh có giảm so với năm 2016 nhưng tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên lại tăng so với 2016, chưa mang tính ổn định và bền vững chung trong huyện...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 21, Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII “về công tác dân số trong tình hình mới”, thời gian tới, huyện Vĩnh Linh sẽ giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bổ dân cư, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, không lựa chọn giới tính trước khi sinh, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên. Tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số. Nâng cao chất lượng dân số cả về vật chất, trí tuệ và tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhanh và bền vững.

Phấn đấu đến năm 2025 quy mô dân số của huyện không quá 100.000 người; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 0,8%; Tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên dưới 14%; khống chế tỷ số giới tính khi sinh không vượt qua 110 trẻ em trai/100 trẻ em gái; không còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 70%; 40% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất; 60% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất; 100% người cao tuổi có thẻ BHYT, 30% người cao tuổi  được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/ năm và có trên 90% dân số của huyện được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc.

Đến năm 2030, quy mô dân số khoảng 102.000 người; khống chế tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 109 trẻ em trai/100 trẻ em gái; tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi chiếm khoảng 22% dân số; tỷ lệ người già trên 65 tuổi chiến 13% dân số; tỷ số dân số phụ thuộc chung dưới 49%; tuyên truyền nhân dân chăm sóc sức khỏe để đạt tuổi thọ 76 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm; chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 168,5cm, nữ đạt 157,5cm, chỉ số phát triển con người đạt mức bình quân của tỉnh.

Để đạt được những chỉ tiêu trên, một số giải pháp mà Vĩnh Linh đề ra đó là: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác dân số trong tình hình mới; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ dân số; thực hiện  đầy đủ, kịp thời cơ chế chính sách về công tác dân số và đảm bảo các nguồn kinh phí cho hoạt động dân số trong tình hình mới. Song song với các nhiệm vụ trên huyện tiếp tục tăng cường truyền thông chuyển đổi hành vi, tích cực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể trong việc lồng ghép nội dung DS-KHHGĐ thông qua các cuộc họp ở địa phương, các câu lạc bộ, cuộc thi tìm hiểu, giao lưu văn hóa - văn nghệ tại cộng đồng, tuyên truyền lưu động... góp phần nâng cao nhận thức về công tác dân số tiến tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Mỹ Hằng

Lần xem: 191  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc: Việt Nam tự vệ chính đáng
  Ban Chỉ đạo 138 &1523 huyện Vĩnh Linh triển khai nhiệm vụ năm 2019
  Vĩnh Linh: Đón nhận 97 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương
  Vĩnh Linh: Tập huấn cán bộ quân sự cơ sở năm 2019
  Cụm liên hoàn an toàn về ANTT huyện Vĩnh Linh - Lệ Thủy: Tổng kết hoạt động 2018, triển khai nhiệm vụ 2019
  Vĩnh Linh: Ra quân hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2019
  Hội thảo “Đánh giá công tác thực thi lâm luật trong quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”
  Quy định về phòng thủ dân sự
  10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019

Tin nổi bật Đóng
Vĩnh Linh: 165 thanh niên lên đường nhập ngũ

  Ngày 21/2/2019, cùng các địa phương khác trong tỉnh, huyện Vĩnh Linh đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Tham dự lễ giao quân có đồng chí Phạm Đức Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉn...

 
Tin đọc nhiều nhất Đóng
 
Trang chủ  |  Tổng quan Vĩnh Linh  |  Bản đồ hành chính  |  Cơ sở hạ tầng  |  Văn hóa - Xã hội  |  Pháp luật - Đời sống  |  Bài Ca Vĩnh Linh  |  Kênh điều hành cũ

Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Thành Công, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3820491; Fax: (0233).3820787
Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị - © TDH