Đóng
 
Thông báo - Báo cáo Đóng
 

 
Tra cứu thông tin Đóng

 
Thông tin khác Đóng 
Bạn đang xem:  Nội dung chi tiết   15 Tháng Mười Một 2018        Đăng Nhập
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "20 tháng cao điểm" hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2019)  
Doanh nghiệp Vĩnh Linh đồng hành cùng sự phát triển của quê hương

Ngày cập nhật: 09/10/2018 9:42:24 SA

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII khẳng định “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế”. Nhận thức rõ điều này, chú trọng phát triển loại hình kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể được huyện Vĩnh Linh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt quan tâm. Đến nay, trên địa bàn huyện có gần 300 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  

Thực hiện công tác quản lý kinh doanh đối với các tổ chức kinh tế hoạt động trên địa bàn, hiểu rõ những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, như: thiếu nguồn vốn đầu tư, nguồn nhân lực có tay nghề, nguồn nguyên vật liệu chưa thực sự ổn định; khả năng quản lý hoạt động, tổ chức thực hiện cũng như tiếp cận thị trường, đặc biệt của các doanh nghiệp mới thành lập còn hạn chế; một bộ phận doanh nghiệp còn giữ quy mô nhỏ, tăng trưởng chưa ổn định, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao… Huyện Vĩnh Linh đã đồng hành, tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình hình thành, hoạt động và phát triển. Huyện tập trung quán triệt, phổ biến các chính sách phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư kinh doanh; hỗ trợ để doanh nghiệp thuận lợi trong tiếp cận nguồn vốn vay, mặt bằng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất.

Đồng thời, khuyến khích, kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực vốn là tiềm năng, lợi thế của địa phương; ưu tiên hỗ trợ các mô hình, cơ sở sản xuất kinh doanh mới, ứng dụng công nghệ cao, an toàn với môi trường; chú trọng phát triển các mô hình kinh tế hợp tác đa dạng, HTX đa ngành nghề. Bên cạnh đó, tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động; có giải pháp liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp, HTX. Đặc biệt, nhằm tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, mở rộng hợp tác kinh doanh, trên địa huyện đã hình thành Cụm công nghiệp Cửa Tùng và Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá… để thu hút các doanh nghiệp trên địa bàn, trong và ngoài tỉnh đến đầu tư.

Sự nỗ lực trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi đã tạo cơ hội cho thêm nhiều doanh nghiệp được thành lập mới. Số lượng doanh nghiệp tại huyện Vĩnh Linh tăng dần theo hàng năm. Năm 2016 trên địa bàn huyện có 190 doanh nghiệp, năm 2017 có 280 doanh nghiệp thì đến nay số doanh nghiệp đã tăng lên gần 300 doanh nghiệp. Phần lớn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, nuôi trồng - chế biến thủy sản, du lịch, sản xuất - chế biến lâm sản, thương mại - dịch vụ… Các doanh nghiệp có sự chủ động trong sản xuất kinh doanh, mạnh dạn chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng mở rộng quy mô và ngành nghề, chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp tư nhân sang Công ty TNHH MTV, Công ty TNHH và Công ty Cổ phần.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp ngày càng được nâng cao; sức cạnh tranh, thị trường tiêu thụ cũng từ đó được mở rộng. Từ hoạt động tích cực, hiệu quả trong phát triển kinh tế, các doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của huyện, đặc biệt trong hoạt động thu ngân sách. Cơ bản các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2015 doanh nghệp nộp thuế vào ngân sách huyện gần 4 tỷ đồng, năm 2016 thực hiện 20 tỷ đồng, năm 2017 đạt gần 30 tỷ đồng. Khối doanh nghiệp vừa là động lực tăng trưởng của nền kinh tế vừa là nơi tạo ra việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Doanh nghiệp ăn nên làm ra đã thu hút, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động tại chổ, nhất là nguồn nhân lực ở các địa phương, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn. Mỗi năm, các doanh nghiệp trên đia bàn huyện Vĩnh Linh đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 1.800 lao động.

Lãnh đạo huyện thăm Công ty TNHH MTV Đức Hiền.

Môi trường làm việc của người lao động không ngừng cải thiện, đảm bảo an toàn sức khỏe; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động được các doanh nghiệp đặc biệt chăm lo. Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp còn tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, huy động các nguồn lực đầu tư vào công trình phục vụ dân sinh, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh của địa phương… Trên địa bàn huyện Vĩnh Linh xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp tiêu biểu được UBND huyện, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng như Công ty Lâm nghiệp Bến Hải, Công ty Cổ phần Khoáng sản Quảng Trị, Điện lực Vĩnh Linh....

Nền kinh tế thị trường ngày càng được mở rộng, các doanh nghiệp, HTX ngày càng có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức cần phải vượt qua. Bên cạnh nội lực của bản thân doanh nghiệp vẫn rất cần sự đồng hành, hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương. Thực hiện theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 19- 2017/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tiếp tục xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo chuyển biến mới, thúc đẩy và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, HTX; thực hiện đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ vướng mắc, nhu cầu, nguyện vọng nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp triển khai hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, các doanh nghiệp, HTX thành công. Cùng với đó, để đáp ứng yêu cầu trong tiến trình hội nhập, huyện khuyến khích các doanh nghiệp cần có sự liên kết trong từng lĩnh vực cụ thể để kịp thời giúp đỡ lẫn nhau, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương; tạo môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, lành mạnh nhằm từng bước khẳng định, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp. 

Từ những kết quả đã đạt được, cùng định hướng, lộ trình đã được xây dựng và sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, tin tưởng rằng, thành phần kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể huyện Vĩnh Linh sẽ phát triển mạnh mẽ theo thời gian, đạt được mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra đó là đến năm 2020 nâng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 29%, TM-DV chiếm 41% trong tổng giá trị sản xuất; chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp tục có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển đổi mới không ngừng của quê hương.

Nguyễn Trang 

Lần xem: 286  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  UBMT huyện Vĩnh Linh: Hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế
  Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Linh: Tổng dư nợ cao nhất toàn chi nhánh với trên 356,6 tỷ đồng
  Triển khai dự án khu du lịch sinh thái Rú Lịnh đợt 1
  Thu hút doanh nghiệp, cơ sở đầu tư vào cụm công nghiệp Cửa Tùng
  Vĩnh Linh nổ lực đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
  Công bố kết quả nghiên cứu và nhân rộng đề tài nuôi tôm theo quy trình sinh học
  Vĩnh Linh chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10
  Triển vọng từ mô hình trồng chanh leo ở Vĩnh Thủy
  Doanh nghiệp Vĩnh Linh đồng hành cùng sự phát triển của quê hương

Tin nổi bật Đóng
Các địa phương sôi nổi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

  Ngày 13/11/2018, khu dân cư thôn Tây, xã Vĩnh Kim từng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11. Đồng chí Vũ Văn ...

 
Tin đọc nhiều nhất Đóng
 
Trang chủ  |  Tổng quan Vĩnh Linh  |  Bản đồ hành chính  |  Cơ sở hạ tầng  |  Văn hóa - Xã hội  |  Pháp luật - Đời sống  |  Bài Ca Vĩnh Linh  |  Kênh điều hành cũ

Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Thành Công, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3820491; Fax: (0233).3820787
Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị - © TDH