Đóng
 
Thông báo - Báo cáo Đóng
 

 
Tra cứu thông tin Đóng

 
Thông tin khác Đóng 
Bạn đang xem:  Nội dung chi tiết   15 Tháng Mười Một 2018        Đăng Nhập
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "20 tháng cao điểm" hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2019)  
Vĩnh Linh phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng

Ngày cập nhật: 21/08/2014 10:24:16 SA

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XVII (2010 - 2015), Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung chỉ đạo 3 chủ trương lớn: Nhiệm vụ trung tâm: Xây dựng nông thôn mới; Nhiệm vụ đột phá: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; Quan tâm đặc biệt: Giảm ngèo bền vững 11 thôn bản đặc biệt khó khăn ở miền Tây Vĩnh Linh.

Hơn 3 năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, thiên tai bão lụt thường xuyên xảy ra, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Đặc biệt  thực hiện Nghị Quyết 11/NQ-CP của Chính Phủ ngày 24/2/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; Chỉ thị số 1792/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/10/2011: Về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở ở huyện Vĩnh Linh.

Bằng sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện, được sự quan tâm của các cấp, các ngành,  huyện Vĩnh Linh đã đạt được những thành quả đáng khích lệ trên lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, làm cho bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Một số kết quả đạt được trong thời gian qua khá toàn diện và đồng bộ.

Xã Vĩnh Chấp làm đường bê tông.

Về công trình giao thông: Đã thực hiện nâng cấp làm mới 100 công trình với chiều dài 122 km với 94 km nhựa, 4,8 km đường cấp phối, 22,6 km đường bê tông số vốn hơn 595,8 tỷ; Trong đó Vốn quỷ phát triển Arp xê-út 420 tỷ, Vốn huyện 14,3 tỷ đồng, Trung ương, tỉnh  221,5 tỷ đồng. Về chương trình đường bê tông hóa: Trong hơn 3 năm qua đã thực hiện được 26,1km  với số vốn 14,36 tỷ đồng; trong đó Nhà nước 8,5 tỷ, nhân dân đóng góp 5,86 tỷ đồng, nâng tổng số đường bê tông toàn huyện lên 311,8 km.

Chương trình kiên cố hóa Kênh mương đã thực hiện 11,425 km với số vốn 7,992 tỷ đồng, trong đó ngân sách 5,062 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 2,93 tỷ đồng.

Huyện đã tiếp nhận nguồn vốn từ Dự án trên 10 tỷ đồng để cải tạo lưới điện nông thôn cho 13 xã, thị trấn trên địa bàn. Ngoài ra, Dự án ADB đang triển khai lưới điện tại 2 xã miền núi Vĩnh Ô,  Vĩnh Hà với nguồn vốn 7,5 tỷ đồng.

Vĩnh Linh thực hiện sửa chữa, xây dựng mới 217 công trình xây dựng với số vốn hơn 143,6 tỷ đồng trong đó Ngân sách TW, tỉnh 73,9 tỷ đồng; Ngân sách huyện, xã 41,2 tỷ đồng, vốn khác 28,5 tỷ đồng. Hiện tại, 100% trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã được cao tầng hóa, kiên cố hóa.

Một số công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng trong những năm qua là: Nhà thi đấu và luyện tập thể thao huyện 16 tỷ, nắn sông Hồ Xá 30 tỷ, kênh tưới sông Sa Lung do Sở nông nghiệp làm chủ đầu tư; Đường giao thông khu 4 Thạch và Trường tiểu học khu 4 Thạch - thị trấn Cửa Tùng 29,5 tỷ, Chợ đầu mối nông lâm sản thị trấn Bến Quan 5 tỷ, Trụ sở phòng Tài chính - KH huyện và các phòng ban huyện Vĩnh Linh 18 tỷ, Đường giao thông Thạch Kim - Hiền Hòa với chiều dài gần 64 km, vốn hơn 420 tỷ do quỹ A rập Xê - út tài trợ (khởi công từ tháng 8/2013, sẽ hoàn thành vào tháng 1/2016) và Đường liên xã Vĩnh Hòa - Cửa Tùng 32 tỷ do JICA - Nhật Bản tài trợ; Đường vào trụ sở UBND thị trấn Cửa Tùng 10 tỷ đồng.

Đạt được những kết quả trên, trước hết là nhờ thực hiện tốt Nghị quyết của huyện Đảng bộ; cùng với sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, sự tranh thủ hỗ trợ có hiệu quả từ ngân sách Trung ương, tỉnh, nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế WB, ADB, ODA và từ nguồn bán đấu giá đất, Ngân sách huyện, các vốn vay, vốn chương trình mục tiêu 134,135,257 và các nguồn vốn khác, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, do đó đã tạo ra bước phát triển theo hướng bền vững, đồng bộ, chủ động, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài kết hợp phát huy mạnh mẽ yếu tố nội lực nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp ngày càng được khẳng định và phát huy, cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn đoàn kết, tin tưởng và chấp hành tốt mọi chủ chương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Các phong trào thi đua được gắn với những việc làm thiết thực cụ thể, nhân dân nhiều nơi đã hiến đất, đầu tư hàng ngàn ngày công làm đường giao thông nên đã đẩy nhanh được tiến độ thi công và đảm bảo chất lượng công trình giao thông nông thôn. 

Từ những kết quả đạt được của phát triển cơ sở hạ tầng trong nữa nhiệm kỳ qua Vĩnh Linh đã có nhiều chuyển biến tích cực, trên các lĩnh vực, tiếp tục tăng trưởng ổn định, các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ phát triển khá. Trên cơ sở đạt được kết quả thời gian qua, huyện Vĩnh Linh tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế vào xây dựng kết cấu hạ tầng. Tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; kêu gọi các dự án đầu tư theo các hình thức hợp đồng BOT, BT, BTO... Khai thác hợp lý, hiệu quả quỹ đất trên địa bàn huyện để đấu giá bán QSD đất xây dựng cơ sở hạ tầng. Tiếp tục thực hiện tốt các hình thức đầu tư kết hợp nhà nước và nhân dân cùng làm (Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương…). Tranh thủ tối đa các nguồn vốn tài trợ ODA, NGO, các tổ chức, cá nhân…Tích cực kết hợp với các cơ quan cấp trên tìm kiếm các nguồn tài trợ đúng pháp luật từ nước ngoài, các tổ chức, cá nhân hảo tâm để xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng.

Một góc thị trấn Hồ Xá.

Huyện tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng, hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, làm cho người dân hiểu rõ giữa quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, giữa quyền lợi của cá nhân và quyền lợi chung của cộng đồng, từ đó người dân ý thức được nghĩa vụ của mình đối với xã hội và đối với bản thân. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân và tinh thần tự lực tự cường, tham gia xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, phục vụ ngày càng tốt sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2015 của huyện Vĩnh Linh là: Tiếp tục chỉ đạo các công trình thi công đang còn dở dang và tranh thủ các nguồn vốn mới để Xây dựng mới nhà văn hóa, nhà thiếu nhi huyện, xây dựng đường tránh di tích đôi bờ Hiền Lương, phấn đấu đạt 70% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, xây dựng vĩa hè và nâng cấp các tuyến đường thị trấn Hồ Xá ...

Xây dựng cơ sở hạ tầng được huyện quan tâm đầu tư và thu hút đầu tư trong thời gian qua nên đã tạo tiền đề cho sự phát triển, từng bước đi lên vững chắc. Từ chỗ sau chiến tranh, cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn nghèo nàn, thiếu thốn, đến nay Vĩnh Linh đã có bước tiến mới, có bề dày trong lĩnh vực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển Kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Nguyên Hồng

Lần xem: 4170  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Vĩnh Linh: Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh
  Vĩnh Linh thu hút đầu tư vào sản xuất trong Cụm công nghiệp Cửa Tùng
  Vĩnh Linh: Đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
  Vĩnh Linh - Từ tiềm năng đến các giải pháp phát triển ngành du lịch
  Họp bàn quy hoạch mở rộng KCN Quán Ngang và đầu tư hạ tầng ưu tiên tại KCN Tây Bắc Hồ Xá
  Vĩnh Linh: Hiệu quả từ những mô hình công nghiệp - TTCN
  Vĩnh Linh phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng
  Tiềm năng phát triển công nghiệp - TTCN huyện Vĩnh Linh
  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Dũng khảo sát địa điểm quy hoạch xăng dầu tại Vĩnh Linh

Tin nổi bật Đóng
Các địa phương sôi nổi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

  Ngày 13/11/2018, khu dân cư thôn Tây, xã Vĩnh Kim từng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11. Đồng chí Vũ Văn ...

 
Tin đọc nhiều nhất Đóng
 
Trang chủ  |  Tổng quan Vĩnh Linh  |  Bản đồ hành chính  |  Cơ sở hạ tầng  |  Văn hóa - Xã hội  |  Pháp luật - Đời sống  |  Bài Ca Vĩnh Linh  |  Kênh điều hành cũ

Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Thành Công, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3820491; Fax: (0233).3820787
Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị - © TDH