Đóng
 
Thông báo - Báo cáo Đóng
 

 
Tra cứu thông tin Đóng

 
Thông tin khác Đóng 
Bạn đang xem:  Nội dung chi tiết   15 Tháng Mười Một 2018        Đăng Nhập
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "20 tháng cao điểm" hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2019)  
Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

Ngày cập nhật: 11/01/2016 3:40:09 CH

 

THỦ TỤC TÁCH THỬA HOẶC HỢP THỬA ĐẤT
 

 

a) Trình tự thực hiện

 

Bước 1. Người sử dụng đất có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện hoặc tại Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

 

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện:

 

- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

 

- Lập hồ sơ trình trình Phòng Tài nguyên và Môi trường để Phòng trình ký cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

 

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

 

Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:

 

+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

 

+ Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình Phòng Tài nguyên và Môi trường để Phòng trình ký cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

 

Bước 4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:

 

- Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận;.

 

- Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

 

Bước 5. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã.

 

* Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chuyển quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để thực hiện các công việc sau:

 

+ Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

 

+ Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trao cho người sử dụng đất.

 

b) Cách thức thực hiện

 

Người sử dụng đất nộp hồ sơ và nhận kết quả  tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.

 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

 

* Thành phần hồ sơ:

 

Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

 

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

 

* Số lượng hồ sơ: 1 bộ

 

d) Thời hạn giải quyết:

 

 Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

Đối với các xã miền núi thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.

 

 e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

 

- Cơ quan thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

 

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ủy ban nhân dân cấp xã.

 

 h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. 

 

- Giấy chứng nhận. 

 

 i) Lệ phí: Chỉ thu khi cấp giấy chứng nhận.

 

Trường hợp không có nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

 

+ Các phường thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị: 20.000 đồng/giấy

 

+ Khu vực khác: 10.000 đồng/giấy

 

Trường hợp có nhà ở và tài sản gắn liền với đất

 

+ Các phường thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị: 50.000 đồng/giấy

 

+ Khu vực khác: 25.000 đồng/giấy

 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa (Mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT)

 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

Đáp ứng về điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Luật Đất đai)

 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

- Luật Đất đai năm 2013;

 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

 

 - Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

 

- Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

(Theo Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của UBND tỉnh)

Lần xem: 2322  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
  Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
  Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
  Cấp phép xây dựng mới và sửa chữa cải tạo nhà ở
  Đường Trường Sơn thời công nghiệp hóa (Bài 2)

Tin nổi bật Đóng
Các địa phương sôi nổi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

  Ngày 13/11/2018, khu dân cư thôn Tây, xã Vĩnh Kim từng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11. Đồng chí Vũ Văn ...

 
Tin đọc nhiều nhất Đóng
 
Trang chủ  |  Tổng quan Vĩnh Linh  |  Bản đồ hành chính  |  Cơ sở hạ tầng  |  Văn hóa - Xã hội  |  Pháp luật - Đời sống  |  Bài Ca Vĩnh Linh  |  Kênh điều hành cũ

Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Thành Công, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3820491; Fax: (0233).3820787
Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị - © TDH