Đóng
 
Thông báo - Báo cáo Đóng
 

 
Tra cứu thông tin Đóng

 
Thông tin khác Đóng 
Bạn đang xem:  Nội dung chi tiết   15 Tháng Mười Một 2018        Đăng Nhập
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "20 tháng cao điểm" hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2019)  
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

Ngày cập nhật: 12/01/2016 3:52:22 CH

 

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU TẠI CẤP HUYỆN
 

 

1. Trình tự thực hiện:

 

          - Người khiếu nại phải gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) cho cơ quan thuộc UBND cấp huyện.

 

          - Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, cơ quan nhận đơn thụ lý để giải quyết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì nêu rõ lý do.

 

          - Đại diện cơ quan giải quyết trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.

 

          - Cơ quan giải quyết thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền lợi ích liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại.

 

          - Khi gặp gỡ, đối thoại, đại diện cơ quan giải quyết nêu rõ nội dung cần đối thoại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình.

 

          - Việc gặp gỡ, đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người tham gia; tóm tắt kết quả về những nội dung đã đối thoại, có chữ ký của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhận thì phải ghi rõ lý do.

 

          - Trong quá trình xem xét giải quyết khiếu nại, cơ quan giải quyết tiến hành thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại.

 

          - Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và gửi quyết định cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan quản lý cấp trên.

 

2. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính  hoặc qua bưu điện

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

a) Thành phần hồ sơ:

 

          - Đơn khiếu nại (theo mẫu)

 

          - Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.

 

          - Các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc khiếu nại (nếu có

 

b) Số bộ hồ sơ: 01

 

4. Thời hạn giải quyết:

 

          * Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu:

 

          - Đối với vụ việc bình thường thì thời hạn giải quyết không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết;

 

          - Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết;

 

          - Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết

 

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

 

          a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện

 

          b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Các Phó chủ tịch khi được Chủ tịch uỷ quyền

 

          c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra cấp huyện; Các cơ quan chuyên môn cấp huyện

 

          d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Theo lĩnh vực khiếu nại để phối hợp

 

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

 

7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

          - Mẫu số 32 Đơn khiếu nại; Giấy ủy quyền

 

(Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo)

 

8. Lệ phí: Không

 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

 

          - Quyết định hành chính, Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

 

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

 

          1. Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

 

          2. Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;

 

          3. Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

 

          4. Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.

 

          5. Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết.

 

          (Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo)

 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 

          - Luật Khiếu nại, tố cáo 1998

 

          - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2004

 

          - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2005

 

          - Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

          - Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

 

 

 

Lần xem: 2401  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
  Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
  Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
  Cấp phép xây dựng mới và sửa chữa cải tạo nhà ở
  Đường Trường Sơn thời công nghiệp hóa (Bài 2)

Tin nổi bật Đóng
Các địa phương sôi nổi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

  Ngày 13/11/2018, khu dân cư thôn Tây, xã Vĩnh Kim từng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11. Đồng chí Vũ Văn ...

 
Tin đọc nhiều nhất Đóng
 
Trang chủ  |  Tổng quan Vĩnh Linh  |  Bản đồ hành chính  |  Cơ sở hạ tầng  |  Văn hóa - Xã hội  |  Pháp luật - Đời sống  |  Bài Ca Vĩnh Linh  |  Kênh điều hành cũ

Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Thành Công, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3820491; Fax: (0233).3820787
Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị - © TDH