Đóng
 
Thông báo - Báo cáo Đóng
 

 
Tra cứu thông tin Đóng

 
Thông tin khác Đóng 
Bạn đang xem:  Nội dung chi tiết   15 Tháng Mười Một 2018        Đăng Nhập
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "20 tháng cao điểm" hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2019)  
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

Ngày cập nhật: 12/01/2016 3:54:58 CH

 

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÔNG THEO TUYẾN
 

 

1. Trình tự thực hiện:

 

Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Kinh tế- Hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) UBND cấp huyện;

 

Bước 2: Cán bộ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, ghi phiếu biên nhận giao cho người nộp; nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung một lần theo quy định;

 

Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, sau khi tiếp nhận cán bộ một cửa chuyển toàn bộ hồ sơ cho Phòng chuyên môn để giải quyết và nhận lại kết quả để trả cho người nộp hồ sơ;

 

Bước 3: Trả kết quả (Tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả mang theo giấy biên nhận giao cho cán bộ giải quyết và nộp phí, lệ phí theo quy định).

 

2. Cách thức thực hiện:

 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan hành chính.

 

3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ:

 

a) Thành phần hồ sơ:

 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 6 (mẫu 1)- Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD);

 

- Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

 

- Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

 

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100- 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

 

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

 

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100- 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

 

* Tuỳ thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:

 

- Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình (Nếu công trình thuộc danh mục phải báo cáo kết quả khảo sát địa chất);

 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường (Nếu công trình thuộc danh mục phải đánh giá tác động môi trường);

 

- Văn bản thỏa thuận độ cao công trình của Bộ Quốc phòng (Nếu công trình thuộc danh mục phải thỏa thuận độ cao);

 

- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC;

 

- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế;

 

- Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định;

 

  - Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm;

 

  - Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế (Phụ lục số 9 Thông tư số 10/2012/TT-BXD), kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

5. Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

 

6. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện (hoặc Phòng Quản lý đô thị đối với Thành phố và thị xã).

 

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

 

Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của UBND cấp huyện hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

 

8. Lệ phí: 100.000 đồng/bộ hồ sơ.

 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 6 (mẫu 1)- Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD);

 

- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết  kế (Phụ lục số 9- Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD).

 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (NĐ 64/2012/NĐ-CP)

 

1. Điều kiện chung để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ.

 

a) Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư;

 

b) Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ, cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét nếu công trình liên quan đến các điều kiện nào quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 thì gửi hồ sơ để lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về các lĩnh vực đó; nếu công trình, nhà ở riêng lẻ không liên quan đến các điều kiện nào quy định tại các Điều này thì không phải lấy ý kiến;

 

c) Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định;

 

2. Đối với công trình và nhà ở riêng lẻ trong đô thị:

 

a) Phù hợp với: Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

 

  b) Đối với các khu vực, tuyến phố trong đô thị đã cơ bản ổn định chức năng sử dụng các lô đất thì không phải lập đồ án quy hoạch đô thị, nhưng phải lập đồ án thiết kế đô thị riêng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng;

 

3. Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị: Phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

  - Luật Xây dựng ngày 26/11/ 2003;

 

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

 

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012  của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

 

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

 

- Công văn số 3803/BQP ngày 28/7/2006 của Bộ Quốc phòng về việc quản lý các công trình xây dựng đảm bảo tĩnh không cho hoạt động bay, quản lý- bảo vệ vùng trời;

 

- Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ủy quyền cấp giấy phép xây dựng;

 

- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v Quy định, sửa đổi bổ sung và ban hành mới các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.

 

Quyết định số 882/QĐ-CT ngày 23/5/2013

Lần xem: 2570  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
  Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
  Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
  Cấp phép xây dựng mới và sửa chữa cải tạo nhà ở
  Đường Trường Sơn thời công nghiệp hóa (Bài 2)

Tin nổi bật Đóng
Các địa phương sôi nổi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

  Ngày 13/11/2018, khu dân cư thôn Tây, xã Vĩnh Kim từng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11. Đồng chí Vũ Văn ...

 
Tin đọc nhiều nhất Đóng
 
Trang chủ  |  Tổng quan Vĩnh Linh  |  Bản đồ hành chính  |  Cơ sở hạ tầng  |  Văn hóa - Xã hội  |  Pháp luật - Đời sống  |  Bài Ca Vĩnh Linh  |  Kênh điều hành cũ

Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Thành Công, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3820491; Fax: (0233).3820787
Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị - © TDH